logo

 

Nowelizacja ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu zobowiązała fundacje i stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) do zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. W przypadku stowarzyszeń zgłoszeniu podlegają wszyscy członkowie zarządu, w przypadku fundacji mogą to być członkowie ich organów (do zweryfikowania w statucie).

Organizacje, które zostały zarejestrowane w KRS przed 31 października 2021 r. zobowiązane są do dokonania zgłoszenia w terminie do 31 stycznia 2022 r., a organizacje powstałe po 31 października 2021 r. – 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia.

 

Więcej informacji na stronach:

https://publicystyka.ngo.pl/jak-ngo-zglasza-sie-do-rejestru-beneficjentow-rzeczywistych-instrukcja

https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych

 

Wydrukuj stronę