logo

Nowy obowiązek fundacji i stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym

  Nowelizacja ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu zobowiązała fundacje i stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) do zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. W przypadku stowarzyszeń zgłoszeniu podlegają wszyscy członkowie zarządu, w przypadku fundacji mogą to być członkowie ich organów (do zweryfikowania w statucie). Organizacje, które…