Po raz pierwszy w tej kadencji odbył się 23 marca br. przy ul. Kardynała Wyszyńskiego konwent wójtów i burmistrzów gmin powiatu brzeskiego. Gospodarzem spotkania był Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański. Na spotkaniu omówiono m.in. plany utworzenia w powiecie brzeskim stanowiska Konserwatora Zabytków finansowanego wspólnie przez powiat i gminy oraz przez Wojewodę Opolskiego. Dzięki takiemu rozwiązaniu skorzystałoby na tym wiele osób ubiegających się o decyzje w sprawach wszelkich robót remontowych na obiektach zabytkowych. Z pewnością skróciłby się czas oczekiwania na decyzje konserwatora w w/w sprawach.

Kolejnym tematem poruszonym podczas konwentu była organizacja planowanych na 4 września br. Dożynek Powiatowych, które po raz pierwszy odbyły się w ubiegłym roku w Grodkowie. W tym roku dożynki zorganizowane zostaną w gminie Lewin Brzeski (na terenie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie). Towarzyszyć im będą konkursy, występy znanych zespołów oraz szereg innych atrakcji. W dożynkach uczestniczyć będą delegacje zagraniczne partnerskich powiatów – Kusel i Horodenka.

Wśród omawianych spraw nie zabrakło również problemu remontu dróg i chodników.
Przedstawiono propozycję powiatowej komisji ds. oceny stanu dróg powiatowych, która proponuje wspólne remonty chodników przy drogach powiatowych współfinansowane z gminami w podziale 50/50%. Poza miastem Brzeg pozostali uczestnicy konwentu propozycję zaakceptowali.
Omówiono również propozycję, aby drogi powiatowe w miastach były porządkowane i odśnieżane pod nadzorem burmistrzów: Brzegu, Grodkowa i Lewina Brzeskiego. Propozycja wstępnie została przyjęta.
Ustalono, że tego typu spotkania, podobnie jak w latach ubiegłych, będą odbywały się co kwartał w poszczególnych gminach.
 
 
                                                                                                                      M.S.
Wydrukuj stronę