Człowiek – najlepsza inwestycja

Trwa realizowany przez Powiat Brzeski projekt pn. „Wysokie kwalifikacje nauczycieli inwestycją w lepszą przyszłość młodzieży”. W ramach projektu 53 nauczycieli i pracowników oświaty ze szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu studiuje na ponad 30 kierunkach. Założeniem projektu jest umożliwienie uzyskania kwalifikacji do nauczania dodatkowego przedmiotu przez nauczycieli, a także poszerzenie wiedzy i umiejętności przez pracowników administracji. Uczestnicy w całości otrzymują dofinansowanie do czesnego za studia jak również przewidziano zróżnicowane środki na zakup podręczników i niezbędnej literatury. „Oświata to jedna z najważniejszych dziedzin naszego działania – mówi starosta Maciej Stefański. Od przygotowania kadry oświatowej zależy poziom nauczania w naszych szkołach. Mam nadzieję, że te pieniądze przeznaczone na projekt przełożą się na wyższe kompetencje nauczycieli oraz lepsze wyniki nauczania.
Wartość projektu wynosi 302 tys. zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego to 256.700 zł. Projekt jest realizowany od 1 października 2010 r. do 30 czerwca 2012 r.

 

Mieczysław Niedźwiedź
naczelnik Wydziału Rozwoju
i Funduszy Zewnętrznych.

Wydrukuj stronę