Główny hol brzeskiego szpitala

Brzeskie Centrum Medyczne przechodzi gruntowne zmiany mające na celu dostosowanie szpitala do nowoczesnych standardów. Aktualnie trwają prace związane z remontem i przeniesieniem apteki szpitalnej oraz pełną informatyzacją lecznicy. Wkrótce ruszy również budowa nowego bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią oraz długo oczekiwany proces nowego ulokowania oddziałów.

Apteka szpitalna

Dotychczasowa apteka szpitalna nie spełniała już aktualnych standardów prawnych. Z tego powodu dyrekcja Brzeskiego Centrum Medycznego zdecydowała się na wyremontowanie i dostosowanie pomieszczeń pod aptekę w innym miejscu szpitala. Obecnie trwają prace remontowo-budowlane. Koszt tej inwestycji, realizowanej ze środków Powiatu Brzeskiego, to ponad 800 tysięcy złotych, a jej zakończenie przewidziano na listopad bieżącego roku.

Nowy blok operacyjny

W najbliższym czasie rozpocznie się budowa nowego bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią. Inwestycja kosztować będzie około 13 mln złotych i zostanie zrealizowana ze środków Powiatu Brzeskiego oraz urządzeń, które szpital pozyska w ramach wygranych projektów RPO. Nowo wybudowany obiekt połączony zostanie z obecnym kompleksem budynków szpitalnych. Przestrzeń po dotychczasowym bloku operacyjnym oraz aptece szpitalnej da możliwość rozpoczęcia, od dłuższego czasu planowanego, procesu nowego ulokowania oddziałów. Oddziały zabiegowe zostaną umiejscowione bliżej bloku operacyjnego i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, a oddziały zachowawcze w wyższej części szpitala. BCM wygrał konkurs na zakup części nowego sprzętu na wyposażenie bloku operacyjnego. Dzięki tym środkom unijnym sprzęt powinien trafić do brzeskiego szpitala na najbliższą wiosnę.
Budowa nowego bloku ma zakończyć się do końca 2018 roku, a proces nowego ulokowania oddziałów będzie przebiegał na przestrzeni lat 2018/2019.

Wszystkie oddziały w jednym kompleksie

Dyrekcja brzeskiego szpitala zapowiada szereg remontów, które zostaną zrealizowane dzięki środkom unijnym. Na ostatecznym etapie opracowywania jest koncepcja przeniesienia oddziałów znajdujących się na ul. Nysańskiej do kompleksu budynków przy ul. Mossora. Dzięki temu wszystkie oddziały Brzeskiego Centrum Medycznego będą znajdowały się w jednym miejscu, co bez wątpienia będzie dużym udogodnieniem dla pacjentów. Budynek przy ul. Nysańskiej, którego utrzymanie pochłania każdego roku bardzo dużo środków, ma zostać wykorzystany kapitałowo poprzez wydzierżawienie lub sprzedaż.

Informatyzacja szpitala

Rozpoczęta została informatyzacja brzeskiego szpitala. Aktualnie, dzięki środkom powiatowym, realizowany jest jej pierwszy etap zakładający wykonanie w budynku sieci logicznej. Następnie, dzięki środkom powiatowym i unijnym, dokonany zostanie zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania medycznego. Wszystkie dokumenty, które dotychczas funkcjonowały w formie papierowej lub były tworzone w wersji cyfrowej przy biurku lekarskim, dzięki informatyzacji będą wprowadzane do systemu już przy łóżku chorego. Kadra medyczna brzeskiego szpitala ma zostać do tego celu specjalnie przeszkolona.
Dzięki informatyzacji każdy pacjent uzyska dostęp do skondensowanej w formie elektronicznej  dokumentacji medycznej, a co za tym idzie, wszelkich niezbędnych informacji dotyczących swojego zdrowia: przeprowadzonych badań, diagnoz, stosowanych leków. Nieoceniony jest też fakt, że dane te będzie można przesyłać pomiędzy dowolnymi szpitalami i innymi placówkami medycznymi. Daje to ogromne możliwości np. w sytuacjach nagłych, gdy pacjent trafia do szpitala w innej miejscowości, a nawet kraju i nie ma ze sobą swojej dokumentacji medycznej. Ta zostanie przesłana osobom czuwającym nad jego zdrowiem i życiem drogą elektroniczną.
Informatyzacja to również doskonała baza danych usprawniająca zarządzanie szpitalem. Daje bowiem szybki dostęp do wielu statystyk i informacji dotyczących działania poszczególnych oddziałów. Właśnie dzięki ułatwieniu dokonywania stosownych decyzji zarządczych szpitale, które wprowadziły już informatyzację, odnotowują w kolejnych latach duże oszczędności.

Wydrukuj stronę