JEDNEGO Z NAJWAŻNIEJSZYCH ZABYTKÓW POWIATU BRZESKIEGO 

Początek roku 2013 przyniósł bardzo dobrą wiadomość dla jednego z najważniejszych i najstarszych zabytków ziemi brzeskiej – pofranciszkańskiego kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Brzegu.

Obecny właściciel budynku – Archidiecezja Wrocławska, która w 2012 roku wystąpiła do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wsparcie kolejnego etapu odbudowy kościoła,

otrzymała potwierdzenie rezerwacji środków z programów pomocowych ministra na kwotę 1.700.000,00 zł. Pozyskane dofinansowanie posłuży do odbudowy dwukalenicowego dachu nad nawą główną oraz boczną kościoła (patrz wizualizacja), rekonstrukcji pierwotnego wyglądu ściany zachodniej oraz przywróceniu drożności gotyckich okien. Wyjątkowy zabytek sztuki gotyckiej, wzmiankowany po raz pierwszy w 1285 roku, który wielokrotnie ulegał mniejszym lub większym zniszczeniom (np. w wyniku pożaru w 1494 roku czy zawaleniu wieży po powodzi w 1997 roku) otrzymał niepowtarzalną szansę powrotu do czasów świetności. Potwierdza to także Pan Janusz Gil, który jako Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzegu (kadencja 2002-2006) przekazywał zabytek w 2003 roku obecnemu właścicielowi. Myślę, iż ta decyzja, jak widać po obecnych działaniach Archidiecezji, okazała się pomysłem trafionym – mówi Janusz Gil. Miasto Brzeg nie było w stanie sprostać ani w przeszłości ani tym bardziej teraz w czasach kryzysu finansowego tak ogromnemu wyzwaniu zarówno pod względem finansowym jak i logistycznym. Prace stanowiące kolejny etap żmudnej odbudowy prowadzonej od 2001 roku (m.in. z inicjatywy Stowarzyszenia na rzecz Ratowania Kościoła Pofranciszkańskiego w Brzegu) z pewnością przyczynią się do uratowania niezwykle cennego sieciowego sklepienia nawy głównej kościoła oraz przywrócą pierwotny gotycki wygląd bryły budynku.

 

Wydrukuj stronę