NOWY DACH KOŚCIOŁA P.W. ŚW. PIOTRA I PAWŁA W BRZEGU

 

       JEDNEGO Z NAJWAŻNIEJSZYCH ZABYTKÓW POWIATU BRZESKIEGO 

Początek roku 2013 przyniósł bardzo dobrą wiadomość dla jednego z najważniejszych i najstarszych zabytków ziemi brzeskiej – pofranciszkańskiego kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Brzegu.

Obecny właściciel budynku – Archidiecezja Wrocławska, która w 2012 roku wystąpiła do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wsparcie kolejnego etapu odbudowy kościoła,