Od 13 maja br. Powiat Brzeski zacznie używać nowego herbu oraz flagi. Taką decyzję na ostatniej sesji (23.04) podjęli nasi radni, którzy dokonali poprawek w statucie. Przypomnijmy, o zmianie insygniów mówiło się już od kilkunastu lat. Zgodnie z wytycznymi heraldyków działających przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, samorząd musiał zmienić m.in. herb oraz flagę, które od lat używane były bezprawnie. W 2001 roku ministerialna komisja negatywnie zaopiniowała nasze powiatowe znaki, dlatego zdecydowano, że problem należy ostatecznie rozwiązać. Czarny, gotycki orzeł na złotym tle już niedługo stanie się oficjalnym znakiem Powiatu Brzeskiego.

W uzasadnieniu uchwały czytamy, że „Herb i flaga jednostek samorządu terytorialnego mogą być ustanawiane pod warunkiem zgodności z „zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną”, jak wymaga art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2016 r. poz. 38), a decyduje o tym pozytywna opinia MSWiA (ministra właściwego do spraw administracji), którą MSWiA wydaje na podstawie pozytywnej opinii KH (Komisji Heraldycznej)”.

Używane dotąd nasze insygnia były niezgodne z tymi wymaganiami. Negatywna opinia heraldyków pojawiła się już w 2001 roku.

„Źródła historyczne, heraldyk, Komisja Heraldyczna i MSWiA pokazują, że jako powiat reprezentujemy nie tyle późniejsze księstwo brzesko-legnickie (z herbem czteropolowym i szachownicą biało-czerwoną), a księstwo brzeskie istniejące od 1311 r. z herbem jednopolowym (pełniejszym, wyżej cenionym heraldycznie) bez takiej szachownicy. W obu wersjach orzeł jest gotycki dolnośląski („czarny”), nie jest szrafowany” –  czytamy dalej w uchwale.

Dodajmy, że zmiany obowiązujące od 13 maja nie są wymysłem urzędników, a wymogiem specjalistów w zakresie heraldyki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pierwsze działania w celu dostosowania herbu i flagi do wymagań podjął już w 2016 r. Zarząd Powiatu Brzeskiego V Kadencji . Dopiero w 2019 uzyskano wzór herbu i flagi uzgodniony przez wymagane organy.

W połowie maja rozpoczniemy stopniową wymianę flag, tabliczek informacyjnych oraz identyfikatorów pracowników. Będziemy także informować wszystkie nasze jednostki o zmianach w statucie. Do końca 2021 roku używanie starego herbu (jako tymczasowych znaków graficznych) będzie jeszcze możliwe, do tego czasu będziemy znajdować się w tzw. okresie przejściowym.

Autorami nowych powiatowych insygniów są Robert Fidura i Kamil Wójcikowski http://herby.manifo.com/portfolio

 

Więcej informacji w linku http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/?id=457

Wydrukuj stronę