Przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego Henryk Mazurkiewicz zaprasza na sasję Rady Powiatu Brzeskiego, która odbędzie się 19 grudnia 2013 r. o godz. 10.00 w budynku przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 23 w Brzegu. Tematem sesji będzie m.in. wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Brzeskiego i budżet Powiatu Brzeskiego na 2014 r.

Wydrukuj stronę