Dwa największe katolickie święta – Narodzenie i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, oprócz pięknej i niezwykłej oprawy, świątecznych zwyczajów, tradycji, magii, która im towarzyszy – wywołują takie uczucia w niemal każdym człowieku jak radość, nadzieję i chęć pojednania. Narodzenie Mesjasza przebiegało w bardzo dramatycznych okolicznościach.

W małej stajence urodził się Jezus – Syn Boży, dla którego najważniejsza była miłość do Ojca, ale też miłość do ludzi. I to właśnie miłość i chęć duchowej jedności sprawia, że w okresie Adwentu spotykają się wszyscy Polacy by podzielić się białym opłatkiem – symbolem przebaczania. Każde środowisko – organizacje, szkoły, zakłady pracy, zanim zasiądzie przy rodzinnym wigilijnym stole, stara się spędzić ze sobą choć parę chwil modląc się, łamiąc opłatkiem, składając sobie wzajemne życzenia Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku. Uczestnikami takich spotkań w powiecie brzeskim są również reprezentanci władz powiatowych: Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański, Wicestarosta Powiatu Brzeskiego Ryszard Jończyk, Etatowy Członek Zarządu Janusz Gil, Sekretarz Powiatu Brzeskiego Krzysztof Konik, Przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego Henryk Mazurkiewicz oraz Pełnomocnik Starosty ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Brygida Jakubowicz.
Każde ze spotkań otoczone było opieką kapłańską brzeskich księży m.in.: ks. Dziekana Bolesława Robaczka, ks. Stanisława Wróblewskiego, ks. Kapelana Władysława Włodarczyka, ks. Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego Sławomira Fonfary, ks. Prałata Stanisława Grzechynki, ks. Proboszcza Zdzisława Pyszki i ks. Proboszcza Marcina Czerepaka. W spotkaniach wigilijnych biorą też udział księża z pozostałych parafii Powiatu Brzeskiego.
Większość spotkań wiązało się z wysłuchaniem fragmentu Ewangelii wg św. Łukasza o narodzeniu Jezusa. Wspólne kolędowanie, świąteczny karp, pastorałki prezentowane przez dzieci i młodzież przynoszą ogromną radość. Ale największa radość rodzi się w naszych sercach i duszach i najważniejsze, aby trwała ona nie tylko w okresie świąt, ale cały 2014 rok.
W 1. Brzeskim Pułku Saperów reprezentowanym przez dowódcę płk Jana Pajestkę kolędowano wspólnie z Golec uOrkiestra. Tak wybitne wykonanie kolęd i pastorałek jest prawdziwym hołdem dla naszego Zbawiciela. Współorganizatorem Wigilii był Opolski Ośrodek Doradztwa Opolskiego w Łosiowie oraz stowarzyszenie „Teraz Wieś”.
Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański, Zastępca Burmistrza Brzegu Stanisław Kowalczyk oraz Sekretarz Powiatu Brzeskiego Krzysztof Konik spotkali się 17.12. br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu z przedstawicielami środowisk kombatanckich. Modlitwę Wigilijną prowadzili ks. Dziekan Bolesław Robaczek, ks. Kapelan Władysław Włodarczyk oraz ks. Sławomir Fonfara z kościoła Ewangelicko – Augsburskiego.
W pięknych Jasełkach zorganizowanych przez Przedszkole nr 6 oraz WSHE w Brzegu udział wziął Zastępca Burmistrza Brzegu Stanisław Kowalczyk oraz przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Brzegu.
17.12.br. Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański oraz Zastępca Burmistrza Brzegu Stanisław Kowalczyk wzięli udział w spotkaniu opłatkowym Kręgu Seniora i Starszyzny działającego przy Komendzie Hufca ZHP w Brzegu.
Jak co roku siedzibę starostwa odwiedziły dzieci z PSP nr 3 w Brzegu występując z pięknym programem artystycznym przed Starostą Powiatu Brzeskiego Maciejem Stefańskim, Etatowym Członkiem Zarządu Januszem Gilem oraz Sekretarzem Powiatu Brzeskiego Krzysztofem Konikiem.
Mjr dr Jan Majewski i ks. Dziekan Bolesław Robaczek spędzili Wigilię z członkami Niezależnego Stowarzyszenia Kombatantów Polskich w dniu 18.12.br. Gościem stowarzyszenia był m.in. Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański oraz Pełnomocnik Starosty ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Brygida Jakubowicz.

Zanikły spory i różnice zdań. W okresie Adwentu Wigilię spędzili wspólnie Radni Powiatu Brzeskiego na czele z Przewodniczącym Rady Powiatu Brzeskiego Henrykiem Mazurkiewiczem. Wigilia była tym radośniejsza, że wcześniej jednogłośnie uchwalono budżet powiatu na 2014 r.

Tegoroczne spotkanie wigilijne Starostwa Powiatowego w Brzegu zorganizowano dla pracowników po raz piętnasty. Biały opłatek i potrawy wigilijne błogosławił ks. Dziekan Bolesław Robaczek. Ale największą niespodziankę sprawili pracownicy starostwa o wybitnych umiejętnościach wokalnych, którzy poprowadzili śpiewanie kolęd i pastorałek.
Starostwo Powiatowe w Brzegu, jak co roku odwiedzili także Harcerze z Betlejemskim Światełkiem Pokoju.
 
Brygida Jakubowicz
Wydrukuj stronę