W dniach 24-25 września 2011 roku niewielka miejscowość Krzyżowice, znajdująca się w gminie Olszanka, po raz jedenasty gościła krajowych i zagranicznych wystawców promujących kulinaria, rzemiosło artystyczne, produkty ogrodnicze, rolne i spożywcze. Swoje stoiska zaprezentowały organizacje pozarządowe, rolnicy, przedsiębiorcy i lokalne grupy działania. Wszystko z okazji Europejskich Targów Chłopskich, które w tym roku odbyły się pod hasłem „Czas na lokalny produkt”, doskonale oddającym ideę imprezy.

 

Organizatorzy XI Europejskich Targów Chłopskich: LGD Brzeska Wieś Historyczna, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Gmina Olszanka oraz Towarzystwo Przyjaciół Krzyżowic wspólnymi siłami stworzyli imprezę na europejskim poziomie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański oraz Wójt Gminy Olszanka Aneta Rabczewska.

Europejskie Targi Chłopskie są co roku okazją do prezentacji firm działających na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, gospodarstw produkujących żywność oraz stowarzyszeń ekologicznych i innych organizacji wiejskich promujących swoje produkty i potrawy lokalne. Od ośmiu lat w targach uczestniczą przedstawiciele niemieckiego Powiatu Kusel i gminy Česká Ves z Republiki Czeskiej. Dzięki zagranicznym gościom można było w Krzyżowicach odbyć kulinarną podróż na tereny naszych zachodnich i południowych sąsiadów.
Europejskie Targi Chłopskie były również okazją do poznania kultury obszarów wiejskich, ich tradycji i obyczajów poprzez rozmaite pokazy i prezentacje artystyczne. W tym roku organizatorzy przygotowali dla uczestników targów pokazy garncarstwa i kowalstwa, występy kabaretów i zespołów artystycznych z Opolszczyzny i Republiki Czeskiej oraz zabawę taneczną na świeżym powietrzu. Największe emocje wzbudziły jednak konkursy dla wystawców i uczestników imprezy. O atrakcyjne nagrody zadbali Starostwo Powiatu Brzeskiego i Urząd Gminy Olszanka.
W konkursie na najładniejsze stoisko pierwsze miejsce zdobyły ex aequo Stowarzyszenie Rozwoju Odnowy i Promocji Wsi Żłobizna „Wilijki” oraz Towarzystwo Kobiet Wiejskich z Pogorzeli. Drugie miejsce przypadło w udziale Stowarzyszeniu „Janko” z Jankowic Wielkich, a trzecie Stowarzyszeniu Odnowy Wsi Przylesie oraz Stowarzyszeniu „Lipowa Osada” z Lipek.
W konkursie na najlepszą potrawę z ziemniaka pierwsze miejsce jury przyznało Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Sołectwa Olszanka. Drugie miejsce otrzymali ex aequo Stowarzyszenie Odnowy Wsi Przylesie oraz Stowarzyszenie „Lipowa Osada” z Lipek, zaś trzecie Opolskie Bractwo Strzeleckie Grodu Strzelniki.
Oprócz szeregu nagród, wręczanych przez Wicestarostę Powiatu Brzeskiego Janusza Gila szczęśliwcom, wylosowanym spośród wszystkich osób, które dokonały zakupów na stoiskach tegorocznych wystawców, rozlosowano również specjalną nagrodę ufundowaną przez europosła Wojciecha Olejniczaka. Mimo bardzo napiętego grafiku, wizytujący Opolszczyznę były Minister Rolnictwa znalazł czas, aby odwiedzić Krzyżowice i osobiście wręczyć nagrodę szczęśliwej zwyciężczyni.
Europejskie Targi Chłopskie dają możliwość rozwoju obszarów wiejskich i zaprezentowania ich bogactwa. Cieszy fakt, że z roku na rok powiększa się liczba wystawców i klientów zainteresowanych prezentowanymi produktami. To właśnie za sprawą tego typu imprez, dzięki wymianie doświadczeń i poznawaniu tradycji oraz obyczajów innych społeczności, możliwe staje się wspólne budowanie Europy.
 
K.Ł.
Wydrukuj stronę