Brzeg, dnia 21.04.2021 r.

 

Ogłoszenie o wyborze ofert

 

Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2021 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

Lista rankingowa zgłoszonych ofert:

 

Lp Pozycja

rankin-

gowa

Nazwa i adres oferenta Zadanie zgłoszone

do konkursu

Wnioskowana kwota dotacji [zł] Przyznana kwota dotacji [zł]
1 1 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Opolu –

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nr 2

w Brzegu

ul. Jagiełły 23

49-300 Brzeg

Aktywność fizyczna – kluczem do zdrowia 5.000 5.000
2 2 Uczniowski Klub Sportowy „Lider Skarbimierz”

ul. Akacjowa 28

49-318 Skarbimierz

Turnieje z Liderem 3.000 3.000
3 2 Uczniowski Klub Sportowy Szkolna Akademia Piłkarska

ul. Poprzeczna 16

49-300 Brzeg

Aktywna mama – kontynuacja

 

2.990 2.990
4 3 Fundacja „RAVEN”

ul. Wierzbowa 10/1

49-304 Brzeg

Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu brzeskiego 5.000 5.000
5 4 Klub Sportowy „Masters Brzeg”

ul. Piastowska 23/2

49-300 Brzeg

Turnieje Piłkarskie

z Masters Brzeg

4.000 2.270
6 4 Stowarzyszenie Miłośników Turystyki w Drodze

z siedzibą w Skorogoszczy

ul. Zamkowa 6

49-345 Skorogoszcz

Ćwicz z nami 3.070 1.740
7 5 Stowarzyszenie Bianconeri Football Academy

Plac Solny 16

50-062 Wrocław

Treningi piłkarskie

dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej

5.000 0

 

Przewodniczący Zarządu

(−)

Jacek Monkiewicz

 

 

Wydrukuj stronę