Co to jest afrykański pomór świń i jak się szerzy?

Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki.

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza dla ich zdrowia i życia zagrożenia.

Afrykański pomór świń jest przyczyną  strat gospodarczych z powodu  wydatków ponoszonych na zwalczanie choroby oraz zakazów w sprzedaży zwierząt, mięsa  i produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z rejonu występowania choroby w kraju i za granicę .

Wirus ASF jest oporny na warunki środowiska i w zależności od warunków przeżywa:

• we krwi świń – 18 tygodni,

• w odchodach świń – 60 – 100 dni w temperaturze pokojowej,

• w surowym mięsie w temperaturze 4 st. C –  150 dni,

• w mięsie mrożonym około 1000 dni,• w szpiku kostnym – do 6 miesięcy,

• w tkankach gnijących zwłok dzika lub świni przez 7-8 miesięcy.

Szerzenie się zakażenia  wśród świń jest możliwe:

• przez bezpośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi,

• przez kontakt ze  zwierzętami niewrażliwymi na zakażenie, które miały kontakt z zakażonymi zwierzętami,

• za pośrednictwem osób obsługujących zwierzęta lub odwiedzających gospodarstwo,

• przez kontakt z odpadkami żywnościowymi, zlewkami kuchennymi,

• za pośrednictwem zakażonej paszy, wody, ściółki, narzędzi, odzieży, środków transportu oraz   maszyn rolniczych.

Rozprzestrzenianie się wirusa ASF na terytorium Polski wśród dzików, może nastąpić poprzez:

• przewożenie (przemyt) przez wschodnią granicę produktów żywnościowych,

• skarmianie resztkami  żywności  świń lub wyrzucanie do lasu odpadków i kontakt z nimi dzików;

• migrację dzików z rejonów, gdzie występuje ASF –   w szczególności województwa wschodniej Polski;• środki transportu;

• nielegalne przewożenie niebadanych dzików   z obszarów: objętego ograniczeniami, zagrożenia oraz ochronnego.

Od 2007 roku ASF zanotowano na terytorium Kaukazu i Federacji Rosyjskiej, na Ukrainie oraz na Białorusi.

Od 2014 roku ASF wykryto na: Litwie, Łotwie, Estonii, w Czechach, Rumunii, Węgrzech, Belgii, Bułgarii  oraz w Polsce.

Przestrzegając zasad bioasekuracji chronisz swoje gospodarstwo przed ASF!

Wydrukuj stronę