Uprzejmie zapraszamy na posiedzenie Rady Powiatu Brzeskiego, które odbędzie się w dniu 29 września 2016 roku o godzinie 10.00 w Muzeum Piastów Śląskich.
W programie obrad m.in.: informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej; a także ocena wyników finansowych i gospodarczych Brzeskiego Centrum Medycznego za I półrocze 2016 roku.

Wydrukuj stronę