Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.2 adresowany do osób niepełnosprawnych w wieku powyżej 40 roku życia, zatrudnionych, zagrożonych utratą miejsca pracy z terenu powiatu brzeskiego.

W ramach projektu przewiduje się między innymi takie działania jak warsztaty szkoleniowo rekreacyjne w Kotlinie Kłodzkiej, zajęcia rehabilitacyjne, kursy zawodowe podnoszące poziom kwalifikacji zawodowych, indywidualne doradztwo i wsparcie specjalistów – psychologa, doradcy zawodowego, socjalnego i radcy prawnego.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie osobiście lub pod numerem telefonu 0-77-416-95-05.
ALEKSANDER PODGÓRNY – dyrektor PCPR 
 
Wydrukuj stronę