Marzena Stanek
Inspektor Ochrony Danych
ul. Robotnicza 20
49-300 Brzeg
pok. 105a
tel. 77 444 79 34

 

Do 25.05.2018 stanowisko ds. ochrony danych:
1) przygotowuje dokumentację i starostwo do wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1) („RODO”) oraz wydanych w jego realizacji krajowej ustawy i rozporządzeń;

2) doradza w realizacji dotychczasowych przepisów o ochronie danych osobowych;

3) nie stanowi Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI).

Od 25.05.2018 do Inspektora Ochrony Danych należy zapewnienie obsługi zadań i kompetencji z zakresu ochrony danych osobowych, a w szczególności w zakresie:

1) określonym w art. 39 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, wydanych w jego wykonaniu krajowej ustawy i rozporządzeń oraz wewnętrznej dokumentacji starostwa;

2) innych obowiązków ich administratora oraz uprawnień osób, których dane dotyczą.

 

Wydrukuj stronę