Powiat Brzeski otrzymał wsparcie finansowe na realizację w 2023 r. zadania publicznego  w  ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.  Środki przeznaczone będą na zakup nowości wydawniczych, promocję czytelnictwa, w tym organizacje spotkań autorskich wystawy i konkursy, a także zakup elementów wyposażenia do bibliotek  szkolnych.

Wykaz szkół, które biorą udział w realizacji Priorytetu  3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” :

Technikum nr 1  Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej w Brzegu,

Technikum nr 2 Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu,

Technikum nr 3 Zespołu Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu,

Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Grodkowie.

Wysokość udzielonej dotacji – 39 000, 00 zł

Wkład własny Powiatu Brzeskiego – 9 750,00 zł

Całkowity koszt zadania – 48 750,00 zł

 

Wydrukuj stronę