spotkanie u starosty

Z inicjatywy Starosty Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego 27 czerwca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu odbyło się spotkanie z dyrektorem Opolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych Łukaszem Żmudą. W spotkaniu uczestniczył również dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu Aleksander Podgórny. Na spotkaniu omówiono sytuację osób niepełnosprawnych w powiecie brzeskim oraz realizację zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Podczas spotkania poruszono kwestię realizacji przez Powiat Brzeski programów PFRON takich jak „Aktywny samorząd” czy „Wyrównywanie różnic między regionami”. Jednym z tematów było również omówienie możliwości pozyskania środków PFRON na budowę windy w Domu Pomocy Społecznej w Jędrzejowie.
Powiat Brzeski jest największym beneficjentem środków PFRON w województwie opolskim, dzięki czemu z różnych form wsparcia korzysta bardzo wiele niepełnosprawnych osób.

Małgorzata Stanowska

Wydrukuj stronę