modernizacja wału

21.06.2017 r. oddano do użytku wały przeciwpowodziowe Brzeg- Rataje. Inwestycję, która kosztowała 9,3 mln zł, zrealizował samorząd województwa przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Wał przeciwpowodziowy to inwestycja wykonana na lewym brzegu Odry i ma na celu ochronę przed zalaniem dzielnicy Rataje- wzdłuż ul. Oławskiej oraz zabytkowego parku miejskiego, który przylega do Zamku Piastów Śląskich. Fundusze na ten cel pochodziły z dotacji MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – w wysokości 7,2 mln zł, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1,8 mln zł, a także z budżetu państwa – 300 tys. zł. Roboty budowlane obejmowały przede wszystkim wykonanie wału ziemnego o długości 1,1 km, budowę stalowej ścianki szczelnej o długości niemal pół kilometra, budowę 120 m ściany żelbetonowej oraz budowę mobilnego systemu przeciwpowodziowego o długości 258 metrów. Wyremontowano także istniejący mur oporowy, zbudowano też drogę pieszo – rowerową o długości 2 kilometrów.
Na uroczystości obecny był m.in.: Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, były minister środowiska Stanisław Gawłowski, Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański oraz Burmistrz Miasta Jerzy Wrębiak. Dziękowali oni wszystkim instytucjom oraz wykonawcom zaangażowanym w tę inicjatywę, podkreślając przede wszystkim, że inwestycje przeciwpowodziowe są jednymi z najtrudniejszych do realizacji. Przedsięwzięcie powstało przede wszystkim w trosce o bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, nie zapominając o innych potrzebach mieszkańców – będzie to, bez wątpienia wspaniałe miejsce do wypoczynku i spacerów.
Klaudia Złota

Wydrukuj stronę