Na pielgrzymkowej drodze Via Regia biegnącej od granicy ukraińsko- polskiej
do Santiago de Compostela w Hiszpanii- miejsca pochówku św. Jakuba Większego od 21 IX br. pojawił się „nowy” spektakularny obiekt- Sanktuarium św. Jakuba w Małujowicach. Perła wśród świątyń powiatu brzeskiego, najstarszy pięknie zdobiony polichromiami kościółek będzie miał zupełnie inną rangę. Instalacja relikwii I stopnia św. Jakuba zgromadziła kilkuset wiernych w większości mieszkańców Małujowic, ale też gości z woj. dolnośląskiego, członków Katolickich Towarzystw Jakubowych ze Szczyrku i Jakubowa, samorządowców reprezentowanych przez przedstawiciela Marszałka Województwa Opolskiego Janusza Wójcika, Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka, przedstawiciela Starosty Powiatu Brzeskiego  Brygidę Jakubowicz,  Wójta Gminy Skarbimierz Andrzeja Pulita oraz duchownych Kurii Dolnośląskiej i Kurii Opolskiej. Uroczystej mszy św. przewodził ks. abp Józef Kupny oraz kanclerz ks. Hołubowicz. Gospodarzem uroczystości był ks. proboszcz, a obecnie dodatkowo kustosz małujowickiego Sanktuarium Tomasz Sałowski.

Uroczystość miała zupełnie wyjątkowy charakter, dzięki zaangażowaniu kilkudziesięciu osób (w tym Rady Sołeckiej Małujowic) stała się dla wiernych ogromnym przeżyciem duchowym i emocjonalnym.

Sanktuarium odwiedzi na pewno wiele wiernych z całego świata, którzy pragną opieki
i wstawiennictwa św. Jakuba.

 

Brygida Jakubowicz

foto – Anna Głogowska

Wydrukuj stronę