3 marca br. w Klubie Wojskowym 1. Brzeskiego Pułku Saperów przy ul. Piastowskiej w Brzegu odbyła się uroczystość mianowania żołnierzy rezerwy na pierwsze stopnie oficerskie. Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień ppłk Zbigniew Garboś oraz Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański, w imieniu Prezydenta RP wręczyli mianowanym podporucznikom Wojska Polskiego patenty oficerskie. Nominowani to: Agnieszka Musiał, Piotr Konieczny, Jacek Wyrąbek oraz Piotr Szpulak. Wszyscy nominowani ukończyli podstawowe szkolenie wojskowe w różnych formacjach oraz ukończyli kursy oficerskie i zdali specjalne egzaminy żołnierskie.

Małgorzata Stanowska

Wydrukuj stronę