W dniu 4.03.2016 Starostwo Powiatowe w Brzegu podpisało z Brzeskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. umowę dotyczącą przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków szkół I liceum Ogólnokształcącego im . Bolesława Chrobrego przy ul. Armii Krajowej 7 oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Jana Pawła II 28. Umowę, w obecności Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka, podpisali: Starosta Maciej Stefański oraz ze strony BPEC: Prezes Zarządu Witold Nowicki i Wiceprezes Zarządu Dariusz Wawrzyniak. Realizacja inwestycji jest niezbędna ze względu na starzejącą się infrastrukturę techniczną urządzeń kotłowni gazowej szkół. Są one użytkowane już od kilkunastu lat. Związane są z tym wysokie koszty eksploatacyjne. W wyniku zmiany sposobu ogrzewania szkół z kotłów gazowych na ciepło sieciowe, Starostwo Powiatowego uniknie w przyszłości m.in. koniecznych do poniesienia wysokich nakładów finansowych na odtworzenie tej infrastruktury. Urządzenia węzłów cieplnych będą wykonane przez BPEC i będą własnością Spółki. Wszelkie koszty związane z eksploatacją, obsługą bieżącą oraz z odtworzeniem majątku będzie pokrywało przedsiębiorstwo ciepłownicze. Istotną kwestią są również niskie nakłady inwestycyjne, które Starostwo poniesie, obejmujące jedynie przygotowanie pomieszczenia węzła cieplnego oraz opłatę przyłączeniową. W wyniku realizacji inwestycji ze szkół zdjęte zostaną wszelkie obowiązki związane z zapewnieniem komfortu cieplnego w budynku. Wszelkimi sprawami, związanymi z dostawą ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej do objętych umową szkół, tj. eksploatacją urządzeń, obsługą bieżącą, nadzorem, likwidacją ewentualnych awarii, odtworzeniem urządzeń zajmie się, bez dodatkowych opłat, Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Ponadto przyłączane budynki będą opomiarowane i rozliczane z dostarczanego ciepła oddzielnie na podstawie osobnych liczników. bepecDSC_0200

Wydrukuj stronę