Uroczystość pasowania uczniów ZSS - przemówienie starosty

W Zespole Szkół Specjalnych w Brzegu przybyło uczniów. W czwartek (4 października) odbyło się ich pasowanie, które poprzedziły występy przygotowane przez starsze klasy. Na uroczystości obecny był m.in.. Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański.
Spotkanie było również okazją do zapoznania się z nowym wizerunkiem szkoły. Budynek ZSS w Brzegu przeszedł bowiem w ostatnim czasie generalny remont. Wykonane zostało m.in. ocieplenie ścian, remont elewacji, wymiana drzwi zewnętrznych, montaż rolet zewnętrznych oraz daszków nad wejściami.
Zadanie realizowane przez Powiat Brzeski kosztowało ponad 450 000 zł.
Brzeska szkoła specjalna od kilkudziesięciu lat kształci i przygotowuje do podjęcia nauki w szkołach zawodowych uczniów upośledzonych w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Od 1999 roku funkcjonuje jako Zespół Szkół Specjalnych, który kształci uczniów
na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Od 2005 roku placówka prowadzi zespoły edukacyjno-terapeutyczne.

Wydrukuj stronę