Baner zachęcający do uczenia się w II Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu. Na banerze uczniowie i napis: Nowy Ogólniak - Wiedza i Pasja.

II Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Brzegu jest szkołą stowarzyszoną w Klubie Herbertowskich Szkół zrzeszającym wszystkie szkoły w Polsce noszące imię Zbigniewa Herberta. Posiada certyfikaty: “Szkoły z Klasą” i “Wiarygodnej Szkoły” oraz Brązową Tarczę Perspektyw, publikujących corocznie ranking najlepszych liceów w Polsce.
Celem szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia i przygotowanie go do zdania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym. Szkoła dysponuje bardzo dobrze wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, przychylnie nastawioną do ucznia. W II Liceum Ogólnokształcącym realizowanych jest wiele projektów edukacyjnych, które służą wszechstronnemu rozwojowi ucznia, przygotowaniu do właściwego wyboru kierunku studiów, pomagają w rozwijaniu zainteresowań, zdolności. O wartości i wysokiej pozycji II LO świadczą zewnętrzne pomiary sukcesu dydaktycznego szkoły, czyli ogólnie dostępne informacje o tzw. edukacyjnej wartości dodanej. Dane EWD, obejmujące okres dwóch lat jednoznacznie lokują II LO w Brzegu na pierwszym miejscu w powiecie i piątym w województwie w zakresie wyników maturalnych w bloku przedmiotów ścisłych i humanistycznych, zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Zdawalność matury w ubiegłym roku wyniosła 99%!!!
Szkoła mieści się w  przestronnym budynku po kapitalnej termomodernizacji. Gabinety przedmiotowe, pracownie komputerowe i pracownie multimedialne wyposażone są w środki dydaktyczne, sprzęt multimedialny i tablice interaktywne. Biblioteka szkolna oferuje nie tylko bogaty w nowości wydawnicze księgozbiór, ale także dostęp do Internetu ze stanowiskami komputerowymi dla uczniów. W ramach biblioteki szkolnej działa mała biblioteka języka angielskiego i niemieckiego. Uczniowie w szkole czują się bezpiecznie, objęci są opieką pielęgniarską oraz psychologiczno – pedagogiczną. Na terenie liceum jest zainstalowany monitoring i działa punkt ksero. Na przeciwko szkoły znajduje się sklep Netto.
Dzięki podpisanej współpracy z Uniwersytetem Opolskim uczniowie z klas biologiczno – chemicznych i matematyczno – fizycznych mogą uczestniczyć w ciekawych zajęciach laboratoryjnych z fizyki, biologii i chemii. Dużą popularnością cieszą się też lekcje w Muzeum Przyrodniczym i Narodowym we Wrocławiu.
Klasy o nachyleniu mundurowym uczestniczą w zajęciach poligonowych, policyjnych czy ćwiczeniach z ratownictwa medycznego. Jest to możliwe dzięki stałej współpracy szkoły z Pierwszym Brzeskim Pułkiem Saperów, Komendą Powiatową Policji, Strażą Pożarną, Służbą Więzienną i Strażą Miejską.
II LO przygotowało bogatą ofertę dla humanistów. Dziki podpisanej współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Opolskiego, uczniowie będą mogli uczestniczyć w wykładach i zajęciach z prawa. Młodzież już od pierwszej klasy realizuje rozszerzony program z języka angielskiego (4 godzin w tygodniu). Oferujemy też możliwość nauki języka niemieckiego lub hiszpańskiego. Uczniowie i nauczyciele zaangażowani są w organizację Festiwalu Piosenki Angielskiej, propagując naukę języka poprzez śpiew i poznanie kultury krajów anglojęzycznych. Germaniści proponują „żywą” lekcję języka w niemieckim mieście Gorlitz. W ramach projektu AIESEC szkołę odwiedzają studenci z innych krajów (Australii, Azerbejdżanu, Chin, Indii, Brazylii), którzy prowadzą lekcje w języku angielskimi zapoznają uczniów z obyczajami i kulturą swoich państw. Zdolności językowe i artystyczne rozwijać można też w Kole Teatralnym Języka Angielskiego, a aktorskie – w grupie teatralnej Cogito. Uczniów zainteresowanych filmem z pewnością ucieszy informacja, że prowadzone są warsztaty w ramach projektu Nowe Horyzonty edukacji Filmowej.
Na mocy współpracy z brzeskimi przedszkolami (nr 5 i 7) młodzież z II LO uczestniczy w zajęciach z przedszkolakami opartych na Metodzie Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz przygotowuje przedstawienia teatralne z elementami języka angielskiego.
Uczniowie, którzy chcą się realizować, pomagając innym, mogą włączyć się we współpracę z PCK, Brzeskim Przytuliskiem dla zwierząt, Stowarzyszeniem Odra – Niemen i Caritasem.
Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na terenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego (sala gimnastyczna, pełnowymiarowe boisko trawiaste do piłki nożnej). W ramach promowanego w szkole zdrowego i aktywnego trybu życia organizowane są zajęcia zumby i step aerobiku, wyjścia na kręgielnie i basen, wyjazdy na lodowisko,  narty, ściankę wspinaczkową oraz wycieczki turystyczno – krajoznawcze. Prężnie działa sekcja koszykówki, siatkówki, lekkiej atletyki, tenisa stołowego. Uczniowie osiągają wysokie wyniki w województwie. Miłośnicy szachów natomiast mogą rozwijać swe pasje w Akademii Logicznego Myślenia. Pamiętajmy, że szkoła nie jest tylko po to, aby wpajać wiedzę. Szkoła to także 3 lata życia. Warto je spędzić w dobrym miejscu i rozwijać swoje talenty i zainteresowania. DOŁĄCZ DO NAS!

 

II Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Brzegu
w roku szkolnym 2017/2018 proponuje 5 profili:

Profil humanistyczno-prawny
Jeśli czujesz się humanistą o wszechstronnych zainteresowaniach i chcesz swoją  pasję twórczego działania rozwijać w różnych dziedzinach  nauki i kultury, myślisz o karierze prawnika, radcy prawnego, notariusza i adwokata, to jest właśnie profil dla Ciebie!
Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, trzeci przedmiot do wyboru.
Języki obce: język angielski, język niemiecki/język hiszpański
Kierunki studiów: prawo, psychologia, pedagogika, medioznawstwo, kierunki artystyczne, filologie, dziennikarstwo, terapia zajęciowa, stosunki międzynarodowe.
Zajęcia dodatkowe: zajęcia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Opolskiego, warsztaty teatralne, Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, żywe lekcje języka niemieckiego za granicą, koło fotograficzne.

Profil medyczny (biologiczno-chemiczny)
Jeśli fascynuje Cię świat medycyny i przyrody, twoją pasją jest biologia, chcesz przeprowadzać obserwacje i doświadczenia, to profil specjalnie dla Ciebie!
Przedmioty w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, trzeci przedmiot do wyboru.
Języki obce: język angielski, język niemiecki/język hiszpański
Kierunki studiów: medycyna, farmacja, analityka medyczna, weterynaria, ratownictwo medyczne, dietetyka, kosmetologia, rehabilitacja, trener personalny.
Zajęcia dodatkowe: laboratoria z biologii i chemii na Uniwersytecie Opolskim, zajęcia z pomocy przedmedycznej i masażu.

Profil politechniczny (matematyczno-fizyczno-informatyczny)
Jeśli fascynuje Cię świat nowoczesnych technologii, tworzenie programów informatycznych, masz otwarty umysł i odważnie szukasz nowych rozwiązań, to profil stworzony z myślą o Tobie!
Przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, dwa przedmioty do wyboru.
Języki obce: język angielski, język niemiecki/język hiszpański
Kierunki studiów: architektura, informatyka, robotyka, budownictwo, grafika komputerowa, mechatronika, lotnictwo, kosmonautyka.
Zajęcia dodatkowe: koło informatyczne, zajęcia z robotyki i cybernetyki na Politechnice Wrocławskiej, laboratoria z fizyki na Uniwersytecie Opolskim.

Profil mundurowy
Jeśli interesuje Cię  wiedza o świecie współczesnym, służby mundurowe, bezpieczeństwo, zdrowy i aktywny tryb życia, to profil dla Ciebie!
Przedmioty w zakresie rozszerzonym:  wiedza o społeczeństwie, dwa przedmioty do wyboru.
Języki obce: język angielski, język niemiecki/język hiszpański
Kierunki studiów: stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, służba w policji, służba pożarnicza, inżynieria wojskowa, ratownictwo medyczne, kryminalistyka.
Zajęcia dodatkowe: poligony, obozy survivalowe,  ćwiczenia sztabowe z policją, zajęcia z pierwszej pomocy.

Profil językowo-biznesowy
Jeśli lubisz uczyć się języków obcych, chcesz podjąć studia ekonomiczne na uczelni polskiej lub zagranicznej, pragniesz w przyszłości zostać szefem własnej firmy i kierować swoim życiem zawodowym, to profil dla Ciebie!
Przedmioty w zakresie rozszerzonym:  język angielski, dwa przedmioty do wyboru.
Języki obce: język angielski, język niemiecki/język hiszpański
Kierunki studiów: filologie, zarządzanie i marketing, politologia, handel zagraniczny, analityka, lingwistyka, turystyka, ekonomia.
Zajęcia dodatkowe: e-twinning, business English, szkolna internetowa gra giełdowa, koło nauk ekonomiczno-społecznych, zabezpieczenie logistyczno-menadżerskie Festiwalu Piosenki Angielskie, żywe lekcje języka niemieckiego za granicą.

Zdjęcie z lotu ptaka - uczniowie tworzący napis II LO

Wydrukuj stronę