Remont mostu w Lewinie Brzeskim. I etap za nami

 

Zastępcza droga, prace rozbiórkowe i wzmocnienia fundamentów – to najważniejsze prace, które wykonano w ramach pierwszego etapu zadania “Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim”.

Warto wyjaśnić, że przez ostatnie tygodnie sporo działo się na naszej największej powiatowej inwestycji. Przed przystąpieniem do prac związanych z wykonaniem wzmocnień pod fundamentami, wykonano dodatkowe badania geologiczne mające na celu potwierdzenie istniejących warunków gruntowych. Zgodnie z otrzymanymi wynikami badań postanowiono wydłużyć kolumny fundamentowe, co wpłynie znacząco na zwiększenie bezpieczeństwa całego obiektu. Ponadto w trakcie prac przygotowawczych i rozbiórkowych odsłonięte zostały szczątkowe pozostałości poprzedniej konstrukcji, które należało dodatkowo usunąć.

Wykonane dotychczas prace kosztować będą 1 100 000 zł brutto (w tym roboty dodatkowe ok. 250 000 zł).

Przypomnijmy, Powiat Brzeski realizuje ponad siedmiomilionową inwestycję.  Firma Berger Bau Polska zmodernizuje odcinek drogi wraz mostem o długości około 500 m. Dodatkowo po stronie zachodniej (prawej) zostanie wykonany ciąg pieszo-rowerowy szerokości 2,5 m, a na krawędziach przewidziano także  zastosowanie stalowych barier ochronnych z poręczą. Ponadto obiekt doczeka się nowego oświetlenia. Inwestycję realizujemy dzięki dotacji z Samorządowego Funduszu Dróg Samorządowych, a także dzięki wsparciu gminy Lewin Brzeski i spółki Górażdże Kruszywa.

Nowym mostem mamy pojechać w listopadzie tego roku.

 

Wydrukuj stronę