Gościem Starosty Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego był 17 listopada żołnierz Armii Krajowej Roman Domański, który otrzymał z jego rąk medal „Zasłużony dla Powiatu Brzeskiego”.
Roman Domański, ps. „Sęp” urodził się 9 sierpnia 1924 roku w Miłostowie pod Równem na Wołyniu. Pochodzi z patriotycznej, nauczycielskiej rodziny. Wybuch wojny zastał rodzinę Domańskich w Kowlu. W czasie II wojny (od kwietnia 1943 roku) działał w konspiracji w Armii Krajowej.
W domu Domańskich w 1943 roku kwaterował inspektor Inspektoratu Kowel mjr Jan Szatowski ps. „Kowal”. Od stycznia do lipca 1944 roku Roman Domański walczył w 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Przeszedł z nią cały szlak wojenny, aż do Lubartowa. Był żołnierzem III Batalionu „Trzaski” 50. Pułku Kowelskiego. Roman Domański, ps. „Sęp” wielokrotnie uczestniczył w potyczkach zbrojnych i brał udział w wyzwalaniu Lubartowa.
Od 2010 roku kapitan w stanie spoczynku Roman Domański aktywnie działa w brzeskim kole Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Wcześniej związany ze środowiskiem żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji AK we Wrocławiu. Od 2012 prezes koła Światowego Związku Żołnierzy AK w Brzegu. Za aktywną działalność dla środowiska AK-owskiego wielokrotnie wyróżniany przez władze koła, okręgu i naczelne. Wyróżniany także przez lokalne władze samorządowe za upowszechnianie wśród młodzieży tradycji patriotycznych i akowskich.
Jako Wiceprzewodniczący Klubu Historycznego im. Stefana Roweckiego „Grota” wielokrotnie brał udział w prelekcjach dla młodzieży w brzeskich szkołach popularyzując wiedzę o żołnierzach Armii Krajowej i ich losach. Odznaczony Krzyżem Partyzanckim i Krzyżem Armii Krajowej, a przez Okręg Wołyński Światowego Związku Żołnierzy AK odznaką „Akcji Burza”.

Wydrukuj stronę