16 listopada w Auli Politechniki Wrocławskiej odbyła się „Konferencja na rzecz Odry”, w której uczestniczyli przedstawiciele regionów i podmiotów z Niemiec, Polski oraz Czech związanych z spawami żeglugowymi, gospodarczymi, naukowymi i społeczno-ekonomicznymi. Powiat Brzeski reprezentował na konferencji starosta Maciej Stefański.

Podczas konferencji odbyły się debaty „Wspólna sprawa – Odra. Doświadczenia i plany regionów transgranicznych w zakresie rozwoju transportu wodnego”, w której udział wzięli m.in. Wojewoda Opolski Adrian Czubak oraz Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak, a także „Odra – szansa dla biznesu”. Podpisane zostało również „Porozumienie na rzecz Odry”, w którym zwrócono uwagę m.in. na fakt, iż władze centralne Polski, Niemiec i Czech, realizując swoje polityki narodowe dotyczące Odry powinny mieć na względzie tak kluczowe elementy jej rozwoju, jak:
– Inwestycje zmierzające do osiągnięcia na rzece Odrze parametrów umożliwiających swobodny, dwustronny ruch pasażerski i towarowy
– Realizację umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o wspólnej poprawie sytuacji na drogach wodnych na pograniczu polsko-niemieckim (ochrona przeciwpowodziowa, warunki przepływu i żeglugi)
– Uwzględnienie Odry jako części sieci i transnarodowych (rewizja TEN-T, Korytarz Wodny Dunaj-Odra-Łaba)
– Tworzenie korzystnych warunków dla modernizacji flot rzecznych oraz aktywności biznesu i inwestorów w sektorze śródlądowym
– Wzmocnienie współpracy naukowej w zakresie studiów i analiz dotyczących żeglowności Odry oraz komplementarnych systemów bezpieczeństwa żeglugi
– Współpracę ośrodków kształcących kadrę dla żeglugi śródlądowej
Wydarzenie zostało zorganizowane pod patronatem Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Wydrukuj stronę