Starostwo Powiatowe w Brzegu informuje, że od upływu dnia 03.06.2023 nie funkcjonuje już stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków w Brzegu.

Jest to związane z nieuzyskaniem zgody wszystkich Gmin i Strony rządowej na dalsze finansowanie tego stanowiska oraz rozwiązaniem porozumienia i umów w tym zakresie. Korespondencję i rozmowy w tej sprawie prowadzono od 24.02.2023 w związku z powstaniem wakatu na tym stanowisku od 01.03.2023.

Wszelkie sprawy z zakresu ochrony zabytków należy zgłaszać bezpośrednio do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu, ul. Piastowska 14,  45-081 Opole, w godzinach 07:30–15:30, numer telefonu 77 452 44 33, adres e-mail biuro@wuozopole.pl ePUAP: /WUOZOPOLE/skrytka strona internetowa https://wuozopole.pl/

Wydrukuj stronę