Powiatowa Komisja Wyborcza w Brzegu zarejestrowała i wydała obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Brzeskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., w podziale na 4 okręgi wyborcze. Wyciągi z obwieszczeń zostały przekazane gminom do rozplakatowania i zamieszczenia w lokalach obwodowych komisji wyborczej, zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń na parterze w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 20 oraz znajdują się do pobrania w formie pliku PDF w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) powiat.brzeski.opolski.sisco.info w zakładce: powiat → wybory → wybory 2018

Wydrukuj stronę