Wydział Zdrowia Starostwa Powiatowego w Brzegu informuje, że Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia rozwiązał z dniem  30 czerwca 2012r. umowę na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej z NZOZ „ESKULAP” w Brzegu pl. Moniuszki 1.

Pacjenci zadeklarowani do powyższej przychodni powinni dokonać ponownego wyboru lekarza POZ poprzez złożenie deklaracji wyboru do innego świadczeniodawcy, który ma zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na terenie miasta Brzeg tj.:

– NZOZ „ARS-MED.” s.c. Przychodnia Nr 6, ul. Chrobrego 33, tel. 77 542 18 17

– NZOZ „Przychodnia –Trzy Kotwice” s.c. ul. Trzech Kotwic 6, tel. 77 444 49 03

– NZOZ „MED.-VITA” s.c. ul. Ofiar Katynia, tel. 77 416 32 15

– Zakład Usług Medycznych KAMMED sp. z o.o. ul. Herberta, Tel.77 416 11 11

– NZOZ „MEDYKEN” Ewa Jarczyńska-Nimsz,  ul. Herberta 5, tel. 604 888 815

– „Grupowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych” ul. Chocimska 3/1A, tel. 77 411 51 73

 

Dokumentacja medyczna dotychczasowych pacjentów NZOZ „ESKULAP” 

w Brzegu znajduje się w NZOZ”ARS-MED.”s.c. Przychodnia Nr 6 w Brzegu

ul. Chrobrego 33 , tel. 77 542 18 17, tel/fax 77 444 24 35

Wydrukuj stronę