28 czerwca 2012 roku w Zamku Piastów Śląskich odbyła się Sesja Absolutoryjna Rady Powiatu Brzeskiego. 20 radnych oceniało wykonanie budżetu za rok 2011 po złożeniu sprawozdania przez Skarbnik Powiatu Iwonę Krzysztofek oraz odczytaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Józefa Kaczana.

Radni mieli okazje obejrzeć pokaz multimedialny dotyczący m.in. zrealizowanych przez powiat inwestycji w 2011 r. zaprezentowany przez Sekretarza Powiatu Krzysztofa Konika. Podsumowanie przekazanych radnym informacji z realizacji budżetu dokonał Przewodniczący Zarządu Powiatu, starosta Maciej Stefański.

 

Dochody powiatu w 2011 roku wyniosły 89 455 164, 11 zł, a wydatki 89 224 237,52 zł. Wykonanie budżetu zrealizowano w 99,61%. Z największych inwestycji ubiegłego roku należy wymienić termomodernizację Brzeskiego Centrum Medycznego oraz remont budynku byłego internatu ZSE znajdującego się przy ulicy Wyszyńskiego. Przeprowadzono też budowę i remont dróg m.in. Łukowice Brzeskie – Brzeg, Wójtowice – Jaszów, Brzeg – Lipki.

 

Starosta zaznaczył, że Powiat Brzeski zajmuje czołowe miejsce w województwie w pozyskiwaniu środków unijnych. Mamy również największe zdolności kredytowe (po Nysie i Opolu) i co za tym idzie najmniejsze zadłużenie. Powiat Brzeski jest też liderem w pozyskiwaniu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Radni stosunkiem głosów 15 za, 3 wstrzymujących, 2 przeciw zadecydowali o przyznaniu absolutorium. Radni wybrali też skład Komisji Statutowej Powiatu Brzeskiego – Przewodniczącym Komisji został Mariusz Soliński. Sesja absolutoryjna była ostatnią sesją Rady Powiatu przed wakacjami. Starosta Maciej Stefański podziękował Radnym za współpracę przy realizacji budżetu i skarbnik Iwonie Krzysztofek za właściwą współpracę z Zarządem Powiatu.
Wydrukuj stronę