W dniu 18 września 2016r. w Skorogoszczy, podobnie jak w całej Polsce i Europie odbyło się cykliczne już wydarzenie – Europejskie Dni Dziedzictwa. Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczny i edukacyjny. Głównym celem jest promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz przypominanie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej. Hasło tegorocznej, 24. już edycji to „Gdzie Duch Spotyka się z Przestrzenią”. Dziedzictwo można interpretować jako istotną część życia i działalności każdego człowieka, jako spadek pozostawiony dla potomnych, który jest niezmiernie ważnym elementem kultury i powinien być stale pielęgnowany. Dorobek naszych przodków jest podstawą naszego współczesnego życia. Wiedza przekazywana przez naszych przodków jest bezcenna, ponieważ zawiera w sobie doświadczenie gromadzone przez dziesiątki, a nawet setki lat. Świat w jakim żyjemy został ukształtowany dzięki odkryciom naszych przodków. To im zawdzięczamy niemal wszystkie osiągnięcia obecnej cywilizacji.

W obchodach EDD w Skorogoszczy udział wziął włodarz gminy – Burmistrz Artur Kotara, który w swoim przemówieniu podkreślał wysokie wartości kulturalne i historyczne oraz docenił inicjatywę popularyzowania naszego dziedzictwa. Na tegorocznych Europejskich Dniach Dziedzictwa udział wzięli również Dariusz Struski – zastępca burmistrza Lewina Brzeskiego oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim – Waldemar Włodek, mieszkańcy i goście.

Impreza koordynowana jest przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, wspierana przez brzeskie Starostwo Powiatowe, Stowarzyszenie Brzesko-Oławska Wieś Historyczna. Organizatorzy imprezy: Towarzystwo Rozwoju Lokalnego „Zielony Most” w Skorogoszczy, Gmina Lewin Brzeski, MGDK w Lewinie Brzeskim oraz filia Biblioteki Publicznej w Skorogoszczy, niedzielne popołudnie 18 września w zespole parkowo – pałacowym w Skorogoszczy przygotowali wiele atrakcji. Na początku wystąpiły dzieci z klasy IIIa ze Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy. Uczniowie wykonali Krakowiaka, a przygotowały je Panie: Róża Fiałka i Agnieszka Kałamarz. Wraz z uczniami wystąpiła Dyrektor szkoły Pani Renata Pawlus.

Tegoroczny temat ma na celu zwrócenie uwagi na fakt, że wiele zabytków, wydarzeń jest nośnikami istotnych społecznie wartości duchowych związanych z wiarą, sztuką i historią. Powszechne poznanie tych wartości może być katalizatorem rozwoju społecznego. Organizatorzy świadomi tego dziedzictwa w programie przewidzieli min zwiedzanie kościoła parafialnego pw. św. Jakuba Ap.w Skorogoszczy, do którego zachęcał miejscowy proboszcz ks. Tomasz Struzik. Pani Ewa Boczkowska ze skorogoskiej biblioteki zapraszała na wystawę fotografii dot. życia mieszkańców w okresie powojennym pt. „Tacy byliśmy jeszcze wczoraj…” oraz prac plastycznych miejscowych dzieci, wykonanych podczas letniej półkolonii, ukazujących walory lokalnego dziedzictwa.

Kulminację programu stanowiło nawiązanie do tegorocznych obchodów 1050-lecia Chrztu Polski. I tutaj pięknie można było pogodzić Jubileusz Państwowości i Chrześcijaństwa w Polsce. Inscenizację plenerową – „Chrzest Polski 966” wykonała grupa „Walhalla” z Poznania. Rekonstrukcja historyczna opowiadająca o tym czym było dla Polski i ówczesnego władcy Mieszka I przyjęcie nowej wiary chrześcijańskiej pozwoliła przybliżyć to wyjątkowo ważne wydarzenie. Dużym zainteresowaniem cieszyła się kuźnia z warsztatem kowalstwa, stoisko garncarstwa oraz wyrobów słomkarstwa. Gry i konkursy dla dzieci i dorosłych zachęcały do większej integracji lokalnej. Nie zabrakło również lokalnych i regionalnych materiałów promocyjnych, w tym min. publikacji „Skorogoszcz na pocztówce” oraz innych atrakcji. W godzinach wieczornychmieszkańcy jak i goście bawili się na Zabawie tanecznej kończącego się już niestety lata.

Dariusz Zięba

Wydrukuj stronę