13 wymagań ocenionych na „A” oraz 4 wymagania ocenione na „B”
to wyniki ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w brzeskim „Ekonomiku”.

Ewaluacja zewnętrzna polega na zebraniu przez zespół wizytatorów obiektywnych informacji na temat jakości pracy szkoły w celu oceny, w jakim stopniu szkoła ta spełnia wymagania określone przez państwo. Ministerstwo Edukacji Narodowej zdefiniowało 17 wymagań dotyczących wielu obszarów pracy szkoły: od wyników nauczania, wyników egzaminów zewnętrznych, koncepcji szkoły, oferty edukacyjnej, realizacji obowiązującej podstawy programowej, przez rozwijanie aktywności i umiejętności społecznych uczniów, współpracę z rodzicami, po organizację pracy szkoły i jej funkcjonowanie w środowisku.
            W brzeskim EKONOMIKU ewaluacja zewnętrzna została przeprowadzona w kwietniu bieżącego roku przez dwuosobowy zespół wizytatorów Opolskiego Kuratorium Oświaty.
            Wizytatorzy prowadzili obserwację szkoły, przeprowadzali szereg ankiet i wywiadów z uczniami, rodzicami, dyrektorem, nauczycielami, pracownikami niepedagogicznymi, partnerami szkoły. Ankiety, mimo że są powszechnie znane, dają możliwość zbudowania rzetelnej i wiarygodnej oceny. Są anonimowe i bardzo szczegółowe, przekrój badanych osób jest duży, a informacje pobrane za ich pomocą są weryfikowane w różnych źródłach – począwszy od dokumentacji prowadzonej przez szkołę, a skończywszy na wypowiedziach rozmaitych grup ankietowanych. 
            „Podczas ewaluacji badane są 4 obszary, podzielone na 17 wymagań ocenianych w skali od A do E – mówi dyrektor ZSE Małgorzata Mianowany-Małecka. Zespół Szkół Ekonomicznych spełnił 13 wymagań na poziomie A (gdzie A oznacza bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę) i 4 na poziomie B (B oznacza wysoki stopień wypełniania wymagania). Tak świetny wynik jest bez wątpienia powodem do dumy. Nie udałoby się nam go osiągnąć, gdyby nie ciężka, systematyczna i przemyślana praca całego zespołu. Wspólne planowanie a następnie wspólne działanie. Nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie to, że najważniejsze jest dla nas, aby w szkole stwarzać takie warunki aby każdy uczeń mógł osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości. Nasi uczniowie nie tylko są dobrze wykształceni, gotowi podjąć naukę na studiach wyższych ale również dobrze przygotowani są do wejścia na rynek pracy”.
            W ostatnim pięcioleciu „Ekonomik” przedstawił w ofercie edukacyjnej m.in. klasy kształcące: techników logistyki, techników procesów drukowania, techników organizacji reklamy, techników architektury krajobrazu. Możliwości kształcenia się w tych zawodach, pozwalających na płynne poruszanie się po rynku pracy nastawionym na wyspecjalizowanego pracownika, sprawiło, że mimo niżu demograficznego, „Ekonomik”ma satysfakcjonujący nabór uczniów.
            „Sytuacja na rynku pracy jest trudna – mówi dyrektor Mianowany-Małecka. Powoli obserwujemy w Brzegu powrót do szkolnictwa zawodowego, który w większych ośrodkach widoczny był już kilka lat temu. Nasza szkoła kształci młodzież nie tylko w kierunkach ekonomicznych. Od lat obserwujemy zmiany na rynku pracy i poszerzamy ofertę edukacyjną. To wszystko przynosi efekty, na co mamy dowody w postaci informacji od naszych absolwentów. Najczęściej podejmują oni pracę i jednocześnie studiują zaocznie, niektórzy decydują się na studia dzienne. Składam serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w proces ewaluacji zewnętrznej w naszym technikum, a więc uczniom, rodzicom, nauczycielom, przedstawicielom środowiska lokalnego oraz pracownikom niepedagogicznym”.
            Patrząc na wyniki uczniów „Ekonomika” zauważalne jest to, że szkoła daje możliwości rozwoju nie tylko na polu naukowym, ale również sportowym, społecznym, a nawet artystycznym. ZSE doczekał się laureatów Olimpiady Logistycznej na szczeblu ogólnopolskim, finalistów Konkursu Matematycznego Euklides oraz Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menadżerskich. Wychowankowie „Ekonomika” odnoszą też liczne sukcesy sportowe, przede wszystkim w futsalu, ale również w piłce ręcznej, koszykówce i lekkoatletyce.   
            „Jestem bardzo usatysfakcjonowany wynikami jakie uzyskał Zespół Szkół Ekonomicznych – mówi Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański – ale nie jestem zdziwiony. Biorąc pod uwagę wyniki absolwentów szkoły, szeroką ofertę edukacyjną i to, że szkoła jest świetnie zintegrowana z całym lokalnym środowiskiem – takie wyróżnienie w pełni się jej należy”.
Wszystkich zainteresowanych – a szczególnie tych, którzy dokonują wyboru szkoły ponadgimnazjalnej – zapraszamy do zapoznania się z raportem zamieszczonym na platformie www.npseo.pl. w zakładce “Sprawdź raport z ewaluacji swojej szkoły”.
           
Wydrukuj stronę