Media pokazują coraz więcej tragedii związanych z ulewnymi deszczami. Nasz powiat tym razem nie ucierpiał na powodziach tak bardzo jak inne regiony. Niemniej 7.06. br. doszło i u nas do niecodziennego zdarzenia, które zlekceważone doprowadziłoby do dużych strat materialnych właścicieli, a miało też wymiar moralny.

Na terenie sołectwa Wronów (folwark Zawodno) wokół pastwiska na którym pasło się 75 krów i cielaczków utworzyło się głębokie rozlewisko. Bydło było głodne, a jego transport był zadaniem trudnym logistycznie.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lewinie Brzeskim już we wczesnych godzinach porannych poprosiło o pomoc Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Szef PCZK Janusz Koronkiewicz (po wizji lokalnej) zwrócił się do Wojewody Opolskiego o wyrażenie zgody na interwencję wojska. Ten w ciągu krótkiego czasu uzyskał zgodę Ministerstwa Obrony Narodowej i dokładnie w południe PTS-y z 1 Brzeskiego Pułku Saperów popłynęły ratować stado. Policja zabezpieczyła trasę transportu i krówki bezpiecznie, ciągnikami z przyczepą, przewieziono na niezalane pastwisko.
Przykład tej spektakularnej akcji ratunkowej dotyczył zwierząt, ale pokazuje jak ważne jest istnienie Centrum Zarządzania Kryzysowego, które koordynuje działania wielu służb publicznych. Niestety pogoda dalej jest niestabilna, na szczęście na terenie powiatu brzeskiego nie mamy podtopionych gospodarstw, tylko łąki i nieużytki oraz poldery – które mają temu celowi służyć.
B.J.
foto: Krzysztof Jaroszek
Wydrukuj stronę