Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu obchodzi dzisiaj (18 listopada) 70-lecie istnienia. Za datę powstania szkoły uważa się 1 października 1946 roku – z tego dnia pochodzi Rozporządzenie Ministra Oświaty o otwarciu Państwowego Liceum Spółdzielczego w Brzegu. Rok szkolny 47/48 przyniósł zasadniczą reorganizację szkół. Przekształcono je ze szkół dla dorosłych na młodzieżowe. Placówka w kolejnych latach rozwijała się prężnie i konsekwentnie poszerzała liczbę kierunków oraz specjalności. „Ekonomik”, w takiej formie, w jakiej działa obecnie, powstał w 1990 roku. Jest to nowoczesna placówka umożliwiająca uzyskanie kwalifikacji zawodowych i przygotowująca do dalszego kształcenia na studiach wyższych.

Uroczystości z okazji 70-lecia szkoły rozpoczęła msza święta odprawiona w kościele pw. św. Mikołaja. Najważniejszą częścią oficjalnej części jubileuszu było spotkanie w Brzeskim Centrum Kultury. Obecni byli na nim byli i aktualni nauczyciele z „Ekonomika”, którzy przez lata uczyli pokolenia młodych ludzi, absolwenci oraz przyjaciele szkoły, a także przedstawiciele władz samorządowych na czele ze Starostą Powiatu Brzeskiego Maciejem Stefańskim.

Program artystyczny podzielony został na dwie, przeplatające się ze sobą, części. Pierwszą stanowił występ zespołu wokalnego złożonego z absolwentów ZSE, a drugą wspomnienia dawnych uczniów „Ekonomika” czytane przez obecnych wychowanków tej szkoły.

Po części artystycznej Dyrektor Małgorzata Mianowany Małecka podziękowała poprzednim dyrektorom i wicedyrektorom Zespołu Szkół Ekonomicznych, którzy oprócz gromkich braw otrzymali również bukiety kwiatów.

Po oficjalnej części jubileuszu przyszedł czas na spotkanie absolwentów, które odbyło się w murach „Ekonomika”. Wieczorem uczestnicy tego radosnego święta będą mieli okazję bawić się na balu, podczas którego z pewnością nie zabraknie czasu na wspominanie szkolnych lat.

Wydrukuj stronę