W środę (29 marca) w Starostwie Powiatowym w Brzegu odbyła się konferencja prasowa z udziałem Wojewody Opolskiego Adriana Czubaka, Starosty Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego i Dyrektora Opolskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Przemysława Maliszkiewicza.

Podczas pierwszej części omówiony został plan działań dotyczący budowy alternatywnej przeprawy mostowej przez Odrę w powiecie brzeskim.

„Planujemy w tym roku podjąć takie działania organizacyjne i formalno-prawne, aby w 2018 rozpocząć tę inwestycję od działań planistycznych – mówi Wojewoda Opolski Adrian Czubak. Czekamy w przyszłym roku na wszelkie wyniki badań, które dadzą podstawę do stworzenia raportu oddziaływania na środowisko, który będzie podstawą do wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej dla tego zadania”. Wojewoda zaznaczał ponadto, że dołoży wszelkich starań aby ta inwestycja została zrealizowania, bo jest ona niezbędna dla miasta i powiatu, które z roku na rok będą zmagały się z coraz większym natężeniem ruchu.

„To zadanie priorytetowe i ponadregionalne, bardzo istotne również dla Dolnego Śląska – podkreślał Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański. Przypomnę, że sąsiednia Oława zmaga się z tym samym problemem komunikacyjnym, co my. Oni mają podobne natężenie tirów, które przetaczają się przez miasto, dlatego wspólnie działamy na rzecz budowy drugiej przeprawy mostowej przez Odrę”.

Samorządowcy złożyli już odpowiednie wnioski do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Ministerstwa Infrastruktury. W Warszawie odbyło się niedawno spotkanie konsultacyjne w tej sprawie. Po raz pierwszy od lat kwestia budowy dodatkowej przeprawy w powiecie brzeskim zyskuje aprobatę nie tylko w województwie opolskim, ale i poza nim. Daje to realne szanse na to, że mieszkańcy Brzegu doczekają się wreszcie wyprowadzenia tirów z zabytkowego centrum miasta.

Druga część konferencji poświęcona była nielegalnym składowiskom odpadów w gminach Brzeg i Olszanka.

„Zgodnie z kompetencjami i ustawami to samorządy gminne są w pierwszej kolejności odpowiedzialne za radzenie sobie w takich sytuacjach – tłumaczył podczas niej Wojewoda Opolski Adrian Czubak. Służby wojewody są od tego, aby pomagać, koordynować i wspierać. Kilkanaście dni temu odbyło się ostatnie spotkanie w bardzo wąskim gronie. Chciałem przeprowadzić poważną rozmowę i ustalić, na jakim jesteśmy etapie, bo według mnie, za długo to trwało”.

W podobnym tonie wypowiadał się również starosta brzeski, który uważa, że sytuacja powinna zostać rozwiązana już dwa miesiące temu.

Gmina Brzeg rozpoczęła już usuwanie nielegalnego składowiska odpadów. Miasto, podobnie jak Gmina Olszanka, będzie mogło liczyć na wsparcie finansowe m.in. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wydrukuj stronę