Od lewej: Wioletta Wrębiak-Zięba – kierownik brzeskiego biura PCK, Walerian Twardzik prezes PCK w Brzegu, Maciej Stefański – Starosta Powiatu Brzeskiego

 

W piątek (17 listopada) w Brzeskim Centrum Kultury odbyło się coroczne spotkanie krwiodawców zorganizowane przez brzeski oddział Polskiego Czerwonego Krzyża. Okazją do niego były obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa.
Wśród zaproszonych gości nie zabrakło reprezentantów władz samorządowych, w tym Starosty Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego i Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka.
Podczas uroczystości wręczone zostały odznaczenia dla zasłużonych honorowych krwiodawców i działaczy PCK z województwa opolskiego. Wśród wyróżnionych Odznakami Honorowymi PCK znalazły się brzeżanki: Zenona Kucharska – OH PCK I stopnia, Wiesława Byczkowska – OH PCK II stopnia, Joanna Staroń OH PCK – II stopnia, Barbara Pyrek OH PCK – II stopnia, Agnieszka Herman OH PCK – IV stopnia.
Podczas uroczystości przyznano także odznaczenia „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”. 53 osoby otrzymały odznaczenie III stopnia (za oddanie co najmniej 6 litrów krwi w przypadku mężczyzn i 5 w przypadku kobiet), 23 odznaczenie II stopnia (12 litrów krwi mężczyźni, 10 kobiety) i 8 osób I stopnia (18 litrów krwi mężczyźni, 15 kobiety). Wyróżnienia te dają krwiodawcom nie tylko satysfakcję, ale również przywileje np. zniżki na lekarstwa, pierwszeństwo w kolejkach do lekarzy oraz zniżki lub całkowite zwolnienie z opłat za komunikację miejską.
„Wielkie podziękowania składam wszystkim, którzy dzielą się z innymi ludźmi tym bezcennym darem, jakim jest krew – mówił podczas uroczystości Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański. Specjalne podziękowania należą się Pani Wioletcie Wrębiak-Zięba i Panu Walerianowi Twardzikowi, dzięki którym brzeski oddział PCK jest jednym z najprężniej działających oddziałów na Opolszczyźnie”
Uroczystości uświetniły występy solistów z sekcji muzycznej Brzeskiego Centrum Kultury pod kierunkiem Stanisława Szymochy. Swoje talenty wokalne zaprezentowali: Magdalena Jabłońska, Małgorzata Kalińska, Bożena Pakuła oraz Sławomir Wąsik. Dla wszystkich uczestników Dni Honorowego Krwiodawstwa organizatorzy przygotowali również poczęstunek.

Wydrukuj stronę