Trwają prace przy umocnieniu wału przeciwpowodziowego w Lipkach, który trzy lata temu nie został przerwany tylko dzięki zaangażowaniu i poświęceniu strażaków, brzeskich saperów i okolicznych mieszkańców.

 

W najbliższym czasie Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych realizował będzie kilka inwestycji z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. Pierwsze w kolejce zadań znalazło się doszczelnienie dwóch wałów w Lipkach, w których zimą ubiegłego roku miały miejsce duże przesiąki. Wykonana zostanie przesłona przeciwfiltracyjna o grubości 30 centymetrów na głębokości 6 – 8 metrów, ponadto wyprofilowany zostanie wał.

Jeszcze w tym roku planowane jest wyremontowanie budowli upustowej z polderu Brzezina oraz konserwacja wałów w Prędocinie i Lipkach. Polder Zwanowice również wymaga tego typu prac, ale na tę chwilę trudno powiedzieć, czy będą one wykonywane. Wszystko zależy od tego, jakimi środkami będzie dysponował Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.

Na terenie województwa dolnośląskiego również realizowane są inwestycje dotyczące ochrony przeciwpowodziowej. Wkrótce zakończony zostanie remont odcinka wałów na wysokości miejscowości Lednica. To strategiczne miejsce również dla powiatu brzeskiego – gdy idzie, tak zwana, odbijająca woda, zagrożone zalaniem stają się Błota i okoliczne wsie.

Warto przypomnieć, że zaczęło się już także przygotowywanie i uaktualnianie dokumentacji dotyczącej budowy odcinaka wałów w Brzegu, przy ulicy Oławskiej.

„W momencie kiedy zostaną ukończone wszystkie zaplanowane prace będzie można z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że mieszkańcy naszego powiatu są bardzo dobrze zabezpieczeni przed powodzią – mówi Janusz Koronkiewicz, kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Skończą się, bardzo przecież uciążliwe, podtopienia domów znajdujących się w pobliżu Odry i w zasadniczy sposób podniesione zostanie bezpieczeństwo mieszkańców”.

Ochronie przeciwpowodziowej i bezpieczeństwu komunikacyjnemu poświęcone będzie seminarium, które odbędzie się 24 maja 2013 roku na Zamku Piastów Śląskich. Jest to kontynuacja ścisłej współpracy w tej materii powiatów: brzeskiego, oławskiego i wrocławskiego, o której niejednokrotnie wspominał starosta Maciej Stefański (w 2011 roku między wspomnianymi powiatami podpisana została umowa, mająca na celu wzajemne wspieranie przygotowywanych inicjatyw, w szególności zaś kwestii związanych z walką z powodziami).

Na seminarium zaproszeni zostali Wojewoda Opolski, Wojewoda Dolnośląski, Marszałkowie obu województw, Starostowie: brzeski, oławski i wrocławski wraz z Przewodniczącymi Rad, Wójtowie i Burmistrzowie z gmin powiatu brzeskiego i oławskiego, przedstawiciele Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz przedstawiciele Straży Pożarnej.

Podczas spotkania poruszone zostaną tematy: działania Państwowej Straży Pożernej na akwenach wodnych (na przykładzie powodzi w 2010 roku), inwestycji w zakresie ochrony przeciwpowodziowej na terenie powiatu oławskiego i brzeskiego, map zagrożeń i map ryzyka powodziowego oraz stanu prac realizowanych przez RZGW na terenie powiatu brzeskiego. Ponadto przedstawione zostanie stanowisko władz powiatu brzeskiego i oławskiego w sprawie konieczności budowy przeprawy mostowej na rzece Odra, na trasie Oława – Brzeg.

„Zawarta dwa lata temu umowa z powiatem oławskim i wrocławskim nie jest tylko kolejnym mało znaczącym dokumentem – mówi Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański. Nasze jednostki ściśle ze sobą współpracują. Zbliżające się seminarium, które odbędzie się w rocznicę powodzi, jaka miała miejsce na naszym terenie w 2010 roku, jest tego potwierdzeniem. Mamy wspólne potrzeby oraz problemy i musimy działać razem, aby uzyskiwać efekty. Podczas seminarium będziemy szukali rozwiązań, które pozwolą nam uniknąć takich katastrof, jak ta z roku 1997 czy 2010. Będziemy też, ze wszystkich sił lobbować budowę kolejnej przeprawy przez Odrę. To jest sprawa niezwykle ważna zarówno dla nas, jak i dla naszych sąsiadów, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, nie wspominając już nawet o tym, w jak dużym stopniu, dzięki nowej przeprawie, zmniejszyłby się ruch samochodowy w Brzegu i Oławie”.

 

Krystian Ławreniuk
Wydrukuj stronę