Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański i Komendant Powiatowy PSP w Brzegu bryg. Dariusz Maciążek podczas podpisania porozumienia

Powiat przekaże środki na projekt rozbudowy strażnicy strażackiej w Grodkowie

W brzeskim starostwie podpisane zostało 27 lutego porozumienie pomiędzy Powiatem Brzeskim a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu. Na jego podstawie Powiat Brzeski przekaże na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 30 000 złotych. Pieniądze przeznaczone zostaną na dofinansowanie projektu budowlanego rozbudowy strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Grodkowie. „Grodkowska jednostka wymaga zarówno rozbudowy, jak i…

Wprowadzenie pocztu sztandarowgo 1. Brzeskiego Pułku Saperów

76. rocznica powstania Armii Krajowej

W niedzielę (25 lutego) w kościele pw. św. Mikołaja odbyła się uroczysta msza święta z okazji 76. rocznicy powołania struktur Armii Krajowej. Uczestniczyli w niej Przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego Stanisław Kowalczyk, Sekretarz Powiatu Brzeskiego Genowefa Prorok, Wiceburmistrz Brzegu Bartłomiej Kostrzewa, a także poczty sztandarowe 1. Brzeskiego Pułku Saperów, organizacji kombatanckich i społecznych, brzeskich szkół oraz…

Ogłoszenie o odwołaniu rokowań – Grodków, ul. Krakowska

Brzeg, dnia 23.02.2018r. G.6840.2.3.2017 OGŁOSZENIE o odwołaniu rokowań Działając na podstawie art.38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018r., poz.121) Zarząd Powiatu Brzeskiego odwołuje ogłoszone na dzień 23.02.2018r. rokowania na sprzedaż nieruchomości lokalowych (garaży) nr 5, 6, 7 i 8 położonych w Grodkowie przy ul. Krakowskiej wraz…

Wykaz nieruchomości – Brzeg, ul. Jana Pawła II

Brzeg, dnia 22.02.2018r. G.6840. 2. 1 .2018 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości Powiatu Brzeskiego przeznaczonych do zbycia I. Położenie, oznaczenie i opis nieruchomości: Działka zabudowana nr 514 o pow. 0,0787 ha, położona przy ul. Jana Pawła II 27 w Brzegu, ark. mapy 8, Obręb Centrum, KW – OP1B/00018037/9 Nieruchomość położona na południe…

Ogłoszenie o przetargu – Brzeg, ul. Młynarska

Brzeg, dnia 22.02.2018 r. G.6845.2.6 .2018 Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego 1. Położenie i oznaczenie przedmiotu najmu: Działka zabudowana nr 238 o pow. 0,1024 ha, położona przy ul. Młynarskiej 12 w Brzegu, ark.m.5, obręb Centrum, KW- OP1B/0017781/2. Granice wynajmowanej nieruchomości przyjmuje się według stanu ujawnionego w…

Kościół św. Mikołaja w Brzegu

Ministerstwo dotuje remont kościoła św. Mikołaja

Kościół św. Mikołaja po wielu latach starań w 2018 roku znalazł się na liście zabytkowych obiektów, które otrzymały dotację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Doskonałe 34 miejsce (w skali kraju) XIV-wiecznej brzeskiej bazyliki przełożyło się na pomoc w wysokości 120 tys. zł, która zostanie przeznaczona na kontynuację prac ratowniczych przy elewacji nawy głównej, od strony…

Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu kultury

Brzeg, dnia 20.02.2018 r. Ogłoszenie o wyborze ofert Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2018 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r.…

Honorowi Dawcy Krwi

Trzy jubileusze

Piątkowe popołudnie (16 lutego) na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu minęło pod znakiem trzech jubileuszy – 45-lecia Honorowych Dawców Krwi z Agromet-Pilmet, 35-lecia Związków Zawodowych Metalowcy działających w tym zakładzie oraz 110-lecia Federacji Związków Zawodowych Metalowcy. Władze powiatowe reprezentowała podczas tych uroczystości Sekretarz Powiatu Brzeskiego Genowefa Prorok, która w imieniu starosty wręczyła pamiątkowe statuetki najbardziej…