Brzeg, dnia 23.02.2018r.

G.6840.2.3.2017

OGŁOSZENIE
o odwołaniu rokowań

Działając na podstawie art.38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018r., poz.121) Zarząd Powiatu Brzeskiego odwołuje ogłoszone na dzień 23.02.2018r. rokowania na sprzedaż nieruchomości lokalowych (garaży) nr 5, 6, 7 i 8 położonych w Grodkowie przy ul. Krakowskiej wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości, w tym w działce nr 778/28 o pow. 0,0762 ha, położonych w Grodkowie, ark.m.7 KW – OP1N/00064248/0 stanowiących własność Powiatu Brzeskiego.
Przyczyną odwołania rokowań jest błąd w ogłoszeniu o rokowaniach – dot. nazwy ulicy na kopercie o zgłoszeniu udziału w rokowaniach.

Uwaga: niniejsze ogłoszenie ukaże się w dniu 1.03. 2018r. w prasie lokalnej.
Ponadto ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń; Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 i 20 oraz publikuje się na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info.
.

Wydrukuj stronę