Sekretarz Powiatu Genowefa Prorok wręcza kwiaty młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu

Koncert twórczości Św. Jana Pawła II

22 października w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu odbył się  koncert Chóru im. Świętego Maksymiliana oraz młodzieży z I LO im. Bolesława Chrobrego w Brzegu poświęcony twórczości Św. Jana Pawła II. Zebranych gości przywitał nowy dyrektor Muzeum Piastów Śląskich Dariusz Byczkowski. Publiczność wysłuchała m.in. ulubionych utworów Św. Jana Pawła II, takich jak „Barka” czy „Ave…

Uczestnicy uroczystości

Święto Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego

W dniu 18.10.2017 r. w Filharmonii Opolskiej odbyły się obchody 55. rocznicy powstania Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego oraz święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej. Uroczystości z udziałem Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk Dariusza Kaminiów przewodził ppłk Adam Kliszka. Święto było również okazją do odznaczenia srebrnym medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju ppłk Andrzeja Mudraka – Wojskowego Komendanta…

Spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

Razem walczymy o przeprawę

W dalszym ciągu toczą się rozmowy dotyczące budowy dodatkowej przeprawy mostowej przez Odrę. To kluczowa inwestycja dla powiatów brzeskiego i oławskiego. Most rozładowałby ruch w Brzegu i Oławie, byłby zabezpieczeniem na wypadek klęsk żywiołowych. Miałby też strategiczne znaczenie w kwestiach militarnych. W ubiegłym tygodniu Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański, Wojewoda Opolski Adrian Czubak i Radny…

Młodziez niemiecka w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

Niemiecka młodzież odwiedziła Brzeg

12 października na Zamku Piastów Śląskich starosta Maciej Stefański spotkał się z uczestnikami międzynarodowej wymiany młodzieży, jaka co roku odbywa się między  uczniami I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu, a młodzieżą niemieckiej szkoły Jungmannschule Eckernforde. Starosta rozmawiał z młodzieżą o wrażeniach z tegorocznego pobytu w Polsce. Goście z Niemiec podkreślali gościnność polskich…

Przedstawiciele władz samorządowych składają wiązanki kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym ks. Jerzego Popiełuszkę

33. rocznica męczeńskiej śmierci kapelana „Solidarności”

Zapisał się w historii jako człowiek nieugięty, sprawiedliwy i głęboko wierzący. Jego męczeńska śmierć stała się wydarzeniem symbolicznym. Mowa o błogosławionym ks. Jerzym Popiełuszce, kapelanie „Solidarności”. 19 października 1984 roku przybył on na zaproszenie parafii pw. Św. Polskich Braci Męczenników do Bydgoszczy. Tego samego dnia, w drodze powrotnej do Warszawy, wraz ze swoim kierowcą został…

Muzycy grają na głównym holu Brzeskiego Centrum Medycznego

Muzycy ze Szwecji zagrali dla pacjentów BCM

W sobotę (14 października) w Brzeskim Centrum Medycznym odbył się koncert jazzowy. Dla personelu i pacjentów zagrał amatorski kwintet ze Szwecji, który zaprezentował amerykańskie standardy jazzowe. Wśród muzyków był Lennart Sandberg – honorowy obywatel Lewina Brzeskiego i członek charytatywnej organizacji Lions Club – który w ubiegłym roku przekazał brzeskiemu szpitalowi sprzęt medyczny wart prawie 100…

Policjanci i reprezentanci władz samorządowych podczas debaty społecznej

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

W poniedziałkowe przedpołudnie (12 października) w brzeskim ratuszu odbyła się debata społeczna „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie” zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Brzegu. Uczestników spotkania powitał komendant insp. Zbigniew Dychus. Podczas debaty omówione zostały m.in kwestie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i metody oszustw – w tym popularne metody „na wnuczka” i „na policjanta” . Przedstawiony został…

Program ochrony środowiska dla Powiatu Brzeskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Brzeg, dn.12.10.2017r. Znak: OŚ.602.1.2017.SŚ OBWIESZCZENIE Zarządu  Powiatu Brzeskiego z dnia 12.10.2017r. o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Działając na podstawie art. 46 oraz art. 54 ust. 2 w związku z art. 39 ust. 1 Ustawy z…

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem – Brzeg, ul. Jana Pawła II 27

G.6845.2.91.2017 Zarząd Powiatu  Brzeskiego informuje, że    na   tablicach   ogłoszeń   Starostwa   Powiatowego   w   Brzegu   ul. Robotnicza nr 12 i nr 20 został wywieszony wykaz nieruchomości Powiatu Brzeskiego przeznaczonych do wynajęcia. Wykaz został ponadto opublikowany na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info. Wykaz dot. działki zabudowanej nr  514 o pow. 0,0787 ha, położonej przy…

Na zdjęciu, od lewej: Dyrektor Muzeum Piastów Śląskich Dariusz Byczkowski, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Brzegu Beata-Zatoń Kowalczyk, Tadeusz B. Marcin Denes Prezes Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu, Tadeusz Sadowiński Przewodniczący Koła Terenowego w Brzegu

XIX Brzeska Krajowa Wystawa Kolekcjonerska

W piątek (6 października) w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu odbyło się uroczyste otwarcie XIX Brzeskiej Krajowej Wystawy Kolekcjonerskiej, która tym razem odbywa się pod hasłem „Teraz Brzeg”. Wśród wielu zbiorów zobaczyć można m.in. monety i karty pocztowe. Podczas uroczystości uhonorowano organizatorów wystawy, zasłużonych kolekcjonerów i darczyńców. Specjalne podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz środowiska…