Pociąg Pendolino floty PKP InterCity

Już wkrótce pociągi Pendolino mogą zatrzymywać się w Brzegu

  Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański zwrócił się z wnioskiem do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka o zmianę rozkładu jazdy pociągów Express InterCity Premium (EIP), czyli Pendolino, poprzez utworzenie dodatkowej stacji pośredniej w Brzegu. Pojazdy Pendolino to najszybsze i najbardziej komfortowe pociągi we flocie PKP Intercity. Osiągają one prędkość do 200 km/h, dzięki czemu…

Przetarg, Grodków, ul. Krakowska 31J

Brzeg, dnia 19.04.2017r. G.6840.2.9.2016 Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza II ustny przetarg nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego   Położenie i oznaczenie nieruchomości: Nieruchomość zabudowana położona przy ul. Krakowskiej 31J w Grodkowie, stanowiąca własność Powiatu Brzeskiego, oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka     Nr  778/21 o pow. 0,3458 ha, ark. mapy 7, dla której…

Przetarg, Brzeg, ul. Jana Pawła II 27

Brzeg, dnia 19.04.2017 r. G.6840.2.10.2016                                                                      Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza II ustny przetarg nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego   1.Położenie i oznaczenie nieruchomości: Działka zabudowana nr  514 o pow. 0,0787 ha, położona przy ul. Jana Pawła II 27 w  Brzegu, ark.m.8, obręb Centrum, KW- OP1B/00018037/9. Opis nieruchomości: Przedmiotem przetargu jest  : Nieruchomość położona…

Zmiana ogłoszeń konkursów na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe z zakresu kultury i z zakresu turystyki oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

UCHWAŁA NR 299/2017 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 11 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe   Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948 oraz z…

77 rocznica Zbrodni Katyńskiej, 7 rocznica Katastrofy Smoleńskiej

W minioną niedzielę w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu odprawiona została uroczysta msza święta z okazji 77. rocznicy Zbrodni Katyńskiej oraz 7. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Ksiądz prałat Bolesław Robaczek wspominał podczas niej, że naród polski przez wiele lat czekać musiał na to, aby otwarcie można było mówić o tym, co wydarzyło się wiosną…

OSP Mąkoszyce nominowane w konkursie „FLORIANY 2017”

Do pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP (Ochotniczych Straży Pożarnych) i samorządów pn. „FLORIANY 2017” zostało zgłoszonych blisko 375 prospołecznych inicjatyw z całej Polski. Kapituła Konkursu, w której zasiadają wybitni przedstawiciele dziedzin i środowisk nawiązujących do kategorii konkursowych wyłoniła grupę 54 nominowanych organizacji w 12 kategoriach. W tej…

Dzień Organizacji Pozarządowych

Uwaga organizacje pozarządowe W dniu 14 maja 2017 r. w ramach Święta Powiatu Brzeskiego organizowanego na terenie OODR w Łosiowie przewidziano Dzień Organizacji Pozarządowych. Tak jak w roku ubiegłym będziemy mieli do dyspozycji 6 stoisk, na których będzie możliwość zaprezentowania swoich organizacji. Przewidziany jest konkurs na stoisko, które poprzez wystrój, wizualizację najpełniej oddawać będzie charakter…

Kompleksowa opieka nad matką i dzieckiem

Brzeskie Centrum Medyczne rozpoczyna realizowanie projektu dla powiatów brzeskiego i namysłowskiego Brzeskie Centrum Medyczne rozpoczyna realizowanie projektu w zakresie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem. Program trwał będzie przez najbliższe dwa lata, a BCM przeznaczy na niego około 2 miliony złotych. Obejmuje on działania z zakresu wczesnego wykrywania wad rozwojowych – badania prenatalne, organizację szkół…

Ekonomik: Twoja perspektywa – Twoja przyszłość

Ekonomik jest ok Znają go wszyscy, Ekonomik przy Jana Pawła II. jest rozpoznawalny i lubiany. To szkoła z osobowością i klimatem. Otwiera się przed każdym, kto chce mieć wpływ na własną przyszłość, kto szuka wykształcenia i zawodu dla siebie. Wielu zadaje sobie pytanie, kim będę po skończeniu Ekonomika? Szkoła daje wiele możliwości, oferuje naukę cenionych…