Sesja Rady Powiatu

Ogłoszenie Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 września 2018 r. o godz. 10 00 w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu odbędzie się XLIII posiedzenie Rady Powiatu Brzeskiego z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad sesji oraz stwierdzenie ich prawomocności. 2. Wnioski do porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z obrad z dnia: 28.06.2018 r. i 17.08.2018…

Nowe pracownie dla szkół zawodowych

  W dniu 31.07.2018 r. dobiegła końca realizacja projektu pn. „Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe”. Kolejne trzy szkoły realizujące w Powiecie Brzeskim kształcenie zawodowe wzbogaciły się o sprzęt i wyposażenie pracowni odzwierciedlających naturalne warunki kształcenia w poszczególnych zawodach. W Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu utworzona została pracownia organizowania i prowadzenia sprzedaży dla zawodu sprzedawca oraz…

Przetarg nieograniczony – Grodków, ul. Krakowska

Brzeg, dnia 20.09.2018r. G.6840.2.3.2018 Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza drugie ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości lokalowych (garaży) 1. Położenie, oznaczenie i opis nieruchomości lokalowych sprzedawanych w II przetargu: 1) Samodzielny lokal użytkowy (garaż) nr 5, położony w Grodkowie przy ul. Krakowskiej, o pow. użytkowej 59,50 m2 wraz ze sprzedażą na własność udziału 0,200 cz. w…

Wykaz nieruchomości – Wyszyńskiego 23

Brzeg, dnia 20.09.2018r. G.6845.2.56.2018 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 1. Położenie nieruchomości – Brzeg, ul. Kardynała Wyszyńskiego 23 2. Opis nieruchomości : Do wynajęcia przeznaczony jest pomieszczenie biurowe nr 016 o pow. 19,79 m2, położone na parterze budynku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, usytuowanym na działce…

Konsultacje projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.

Starosta Powiatu Brzeskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365), zwanymi dalej „organizacjami”, projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r., w brzmieniu…

Afrykański Pomór Świń – przestrzeganie zasad bioasekuracji – cz. II

3.Zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych. Stwierdzono, że dostęp zwierząt swobodnie poruszających się po okolicy wokół gospodarstwa, do budynków gdzie utrzymywane są świnie, tak jak w przypadku ich dostępu do pomieszczeń na pasze, może być przyczyną wystąpienia ASF w stadzie świń. Dlatego trzeba zabezpieczyć okna siatkami, drzwi…

Bluesowy weekend na zamku

Przez dwa dni dziedziniec Zamku Piastów Śląskich w Brzegu wypełniały dźwięki bluesa. Wszystko za sprawą imprezy „John Lee Hooker Day”, która pierwszy raz zorganizowana została w zeszłe wakacje, w setną rocznicę urodzin jednego z najwybitniejszych amerykańskich muzyków bluesowych. W miniony weekend przed brzeską publicznością zaprezentowały się zespoły Big Red Bottle, Blues Galeria, Blues Menu, JEJ…

79. rocznica wybuchu II wojny światowej

Dziś obchodziliśmy 79. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Brzeskie uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele pw. Miłosierdzia Bożego. Następnie delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem majora Henryka Sucharskiego. Ostatnią częścią uroczystości było spotkanie władz samorządowych z kombatantami, które miało miejsce w Klubie Wojskowym 1. Brzeskiego Pułku Saperów. W uroczystościach udział wzięli: Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej…

Uwaga pracodawcy i osoby bezrobotne zamieszkujące tereny wiejskie!

Od września 2018r Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu będzie realizował projekt „Teraz Wieś” skierowany do bezrobotnych zamieszkujących tereny wiejskie. W projekcie zaplanowano zorganizowanie prac interwencyjnych, robót publicznych oraz udzielanie dotacji na podjęcie własnej działalności gospodarczej. Budżet projektu wynosi 235,4 tys. zł. Zapraszamy Pracodawców i bezrobotnych do udziału w programie! Wnioski można pobrać ze strony www.brzeg.praca.gov.pl…