Alternatywna przeprawa mostowa przez Odrę

We wtorek (31 stycznia) w Starostwie Powiatowym w Brzegu odbyło się spotkanie robocze poświęcone budowie obwodnicy Brzegu i alternatywnej przeprawy mostowej przez Odrę z udziałem m.in. Wojewody Opolskiego Adriana Czubaka, Starosty Brzeskiego Macieja Stefańskiego, Starosty Oławskiego Zdzisława Brezdenia i reprezentantów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z Opola i Wrocławia. Temat od lat poruszany przez…

Wyróżnienia dla Wiesława Chmielewskiego i Zbigniewa Kłaczka

Podczas Sesji Rady Powiatu Brzeskiego, która odbyła się 26 stycznia w Muzeum Piastów Śląskich Starosta Maciej Stefański oraz Przewodniczący Rady Stanisław Kowalczyk wręczyli medal „Zasłużony dla Powiatu Brzeskiego” Wiesławowi Chmielewskiemu – Prezesowi Zarządu Oddziału Ligi Ochrony Przyrody w Brzegu. Wiesław Chmielewski został odznaczony za wzorową postawę życiową, działalność na rzecz ochrony przyrody oraz inicjowanie działań…

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Brzeskiego

Przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego Stanisław Kowalczyk zaprasza na posiedzenie Rady Powiatu Brzeskiego, które odbędzie się 26 stycznia 2017 r. o godz. 10.00 w Muzeum Piastów Śląskich. W programie sesji przewidziano m.in.: sprawozdanie Starosty Brzeskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2016 r., sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Brzeskiego za 2016 r., sprawozdanie przewodniczących komisji stałych…

Opłatek nauczycieli i pracowników oświaty

W niedzielny wieczór (15 stycznia) brzescy nauczyciele i pracownicy oświaty, a także zaproszeni goście – w tym Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański – wzięli udział w corocznym spotkaniu Opłatkowym Duszpasterstwa Nauczycieli, Wychowawców i Pracowników Oświaty, które rozpoczęło się mszą świętą w Kaplicy Świętej Jadwigi. Po mszy, w Sali Stropowej Ratusza, odbyła się część artystyczna spotkania…

Spotkanie jubilatów

W siedzibie brzeskiego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów odbyło się dzisiaj (13 stycznia) spotkanie z okazji 80 rocznicy urodzin 14 członków tej organizacji. Jubilaci otrzymali z rąk prezesa związku Zbigniewa Kaweckiego i wiceprezes Marii Chlebowskiej listy gratulacyjne i róże. Upominki przygotował również Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański, który złożył seniorom życzenia zdrowia, szczęścia…

Wparcie dla Domów Pomocy Społecznej i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zrealizowało w 2016 roku, w ramach programu PFRON „Wyrównywanie Różnic Między Regionami III”, wnioski złożone przez Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie, Dom Pomocy Społecznej w Jędrzejowie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie. Na realizacje zadań pozyskano ponad 184 tysięcy złotych. Na potrzeby Domów Pomocy Społecznej w Grodkowie i Jędrzejowie zakupiono dwa…

Spotkanie poświęcone wysoko zjadliwej grypie ptaków

W ostatnim czasie na terenie Opolszczyzny odnotowano dwa przypadki wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI podtypu H5N8. Pierwsze ognisko zlokalizowano w miejscowości Przewóz w gminie Cisek (pow. kędzierzyńsko-kozielski), a drugie w miejscowości Włochy w gminie Domaszowice (pow. namysłowski). Dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zakażenia wirusem podtypu H5N8 człowieka i uważa się, że choroba…

Orszak Trzech Króli i Powiatowe Kolędowanie

Dziś (6 stycznia) przez Brzeg przeszedł Orszak Trzech Króli, a na pl. Polonii Amerykańskiej odbyło się Powiatowe Kolędowanie. Wydarzenie przygotowali: Niepubliczna Szkoła im. św. Tomasza z Akwinu w Brzegu, Starostwo Powiatowe w Brzegu i Urząd Miasta Brzeg. Najbardziej znane kolędy i piosenki świąteczne śpiewali uczniowie z I i II Liceum Ogólnokształcącego, a o oprawę muzyczną…