Chór im. św. Maksymiliana wraz ze Starostą Powiatu Brzeskiego Maciejem Stefańskim i Dyrektorem Muzeum Piastów Śląskich Dariuszem Byczkowskim

Kolędowanie z Chórem im. Świętego Maksymiliana

Niedzielny wieczór (21 stycznia) warto było spędzić w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu na koncercie kolęd przygotowanym przez Chór im. Świętego Maksymiliana działający przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Licznie zgromadzona publiczność miała okazję wysłuchać, a także zaśpiewać, najbardziej znane kolędy – zarówno te polskie, jak i zagraniczne. Warto przypomnieć, że Chór im. św. Maksymiliana…

Uroczysta msza święta w 25-lecie istnienia brzeskiej Parafii Wojskowej

25 lat brzeskiej Parafii Wojskowej

Parafia Wojskowa pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Brzegu obchodziła w minioną sobotę (20 stycznia) jubileusz 25-lecia istnienia. Uroczystości rozpoczęła msza święta, której przewodniczył – doskonale znany brzeżanom, zwłaszcza tym związanym z środowiskiem wojskowym – były proboszcz parafii wojskowej ks. płk Grzegorz Krupski, który obecnie pełni funkcję Dziekana Wojsk Lądowych Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Po mszy uczestnicy…

Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

Starosta Powiatu Brzeskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie informacyjne nt.
Realizacja zadań publicznych zleconych w ramach otwartych konkursów ofert – przygotowanie oferty
Spotkanie odbędzie się 29 stycznia 2018 r. o godz. 17:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Brzegu, przy ul. Wyszyńskiego 23 (sala konferencyjna LPI – I piętro).

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Brzeg, dnia 22 stycznia 2018 r. OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ Starosta Powiatu Brzeskiego, zamierzając ogłosić otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu, poszukuje kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia…

Program ochrony środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku

Brzeg, dn. 18.01.2018r. Znak: OŚ.602.1.2017.SŚ OBWIESZCZENIE Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 18.01.2018r. o przyjęciu „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Działając na podstawie art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale…

Rokowania na sprzedaż nieruchomości – ul. Krakowska, Grodków

Brzeg, dnia 18.01.2018r. G.6840.2.3.2017 Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości lokalowych (garaży) stanowiących własność Powiatu Brzeskiego 1. Położenie, oznaczenie i opis nieruchomości lokalowych sprzedawanych w I przetargu: 1) Samodzielny lokal użytkowy (garaż) nr 1, położony w Grodkowie przy ul. Krakowskiej, o pow. użytkowej 19,08 m2 wraz ze sprzedażą na własność udziału 0,064 cz.…

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie Elżbieta Galus i Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański

Reprezentantka powiatu w ministerialnej Radzie Dyrektorów Szkół Zawodowych

Na początku stycznia Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wręczyła 42 dyrektorom szkół zawodowych z terenu całej Polski akty powołania do Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych. Jest to ciało opiniodawczo-doradcze Minister Edukacji, w skład którego wchodzą dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe (techników i branżowych szkół I stopnia) . Wśród czterech powołanych do rady przedstawicieli Opolszczyzny znalazła się…

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe z zakresu kultury

UCHWAŁA NR 426/2018 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817,…

Artur Kotara – Burmistrz Lewina Brzeskiego, Janusz Piotrowicz – właściciel restauracji „Wozownia”, Maciej Stefański – Starosta Powiatu Brzeskiego, Dariusz Banik – rehabilitant z Brzeskiego Centrum Medycznego

Laury Umiejętności i Kompetencji

W piątkowy wieczór (12 stycznia), na uroczystej gali, zorganizowanej przez Izbę Gospodarczą w opolskim „Okrąglaku” wręczone zostały „Laury Umiejętności i Kompetencji”. Jest to nagroda mająca ogólnopolski, a nawet europejski wymiar, pomimo swoich regionalnych korzeni. Od 1992 roku jest ona przyznawana menedżerom, firmom, organizacjom i instytucjom, które wprowadzają skuteczne rozwiązania restrukturyzacyjne i torują drogę nowoczesnej gospodarce…

Obecna przeprawa mostowa przez Odrę w Brzegu

Obwodnica Brzegu i przeprawa mostowa – pierwszy krok wykonany

Sejm przegłosował poprawki do budżetu W czwartek (11 stycznia) sejm przegłosował poprawki do Budżetu Państwa Polskiego. Poseł Katarzyna Czochara złożyła ich łącznie 16. Wśród nich znalazło się m.in. przygotowanie studium wykonalności dla obwodnicy Brzegu wraz z budową nowej przeprawy mostowej, a także dokumentacja projektowa na obwodnicę wschodnią Prudnika, przygotowanie studium wykonalności dla obwodnicy Strzelec Opolskich…