Prezydent RP Andrzej Duda i Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański25 maja w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Powiat Brzeski reprezentował na nich starosta Maciej Stefański.

“Tego typu wydarzenia to nie tylko możliwość spotkania się z Prezydentem RP Andrzejem Dudą, który odwiedził nasz powiat trzy lata temu i doskonale pamięta żywiołową i niezwykle serdeczną reakcję ludzi witających go na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu – mówi starosta Stefański. Tego typu wydarzenia to również okazja do spotkań i rozmów z innymi samorządowcami, wymiany doświadczeń oraz poglądów, a także szukania wspólnych celów i sposobów ich realizacji”

Przemówienie Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Wydrukuj stronę