Wg danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej maturę w powiecie brzeskim zdało 81% uczniów. Średnia krajowa wyniosła 80,5%. W naszych szkołach do egzaminu dojrzałości przystąpiło 395 uczniów, w tym 212 absolwentów ogólniaków i 183 absolwentów techników . Maturę ostatecznie zdało 320 osób. Zdawalność w liceach ogólnokształcących uplasowała się na poziomie blisko 92%, w szkołach zawodowych ten wynik przekroczyło ponad 68% zdających. Z kolei 52 absolwentów szkół średnich z powiatu ma możliwość poprawki w sierpniu.

Wszystkim, którzy przystąpili do tegorocznego egzaminu dojrzałości gratulujemy, a pozostałym życzymy sukcesów podczas sierpniowych poprawek.

 

Wydrukuj stronę