Na dzisiejszej sesji, jednogłośnie Zarząd Powiatu Brzeskiego na czele ze starostą Jackiem Monkiewiczem otrzymał wotum zaufania. Radni udzielili również absolutorium i pozytywnie ocenili wykonanie budżetu za rok 2023. Starosta serdecznie podziękował zarządowi, radzie, skarbnikowi oraz wszystkim naczelnikom, kierownikom i pracownikom starostwa, dyrektorom i pracownikom jednostek powiatu brzeskiego za ich wkład oraz zaangażowanie w pracę na rzecz naszego samorządu.

Na sesji rozpatrywano również Raport o Stanie Powiatu wraz ze specjalnie przygotowaną na ten cel prezentacją.

 

Wydrukuj stronę