W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z wirusem SARS-CoV-2 (chorobą COVID-19) informujemy, że od 1 kwietnia 2020 r. do odwołania, nieodpłatna pomoc prawna, w tym nieodpłatna mediacja, udzielane będą przez telefon i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

W celu uzyskania porady należy pobrać wniosek zgłoszenia porady (link znajduje się na dole strony), następnie go wydrukować, podpisać własnoręcznie, zeskanować lub zrobić zdjęcie wniosku i wysłać wniosek na e-mail: npp@brzeg-powiat.pl lub umieścić wniosek
w skrzynce na korespondencję do Starostwa Powiatowego w Brzegu, znajdującą się przy ul. Robotniczej 20 w Brzegu.

Po otrzymaniu wniosku Starostwo Powiatowe skontaktuje się z Państwem telefonicznie lub mejlowo (w miarę możliwości tego samego lub następnego dnia roboczego) w celu uzgodnienia terminu uzyskania porady w dotychczasowych godzinach pracy punktów podanych na https://brzeg-powiat.pl/pomoc-prawna

O przywróceniu normalnej pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym nieodpłatnej mediacji, poinformujemy na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

Więcej informacji pod nr telefonu 77 444 79 14 w godz. 9–11.

Formularz wniosku do pobrania, wypełnienia, podpisania i odesłania zdjęcia/skanu:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/download,14909,0.html (Word/DOC)

albo

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/download,14909,1.html (PDF)

Wydrukuj stronę