Zakończyła się realizacja Projektu pn. „ Wyprzedź Raka. Badaj się”, dofinansowanego przez samorząd Powiatu Brzeskiego w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego.
Brzeskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia w Brzegu w m-cu maju i czerwcu br. zrealizowało pilotażowy program bezpłatnych badań mammograficznych dla wszystkich kobiet powyżej 45–roku, a w szczególności do Pań w przedziale wiekowym 45-49 lat. Dlaczego skierowaliśmy program do kobiet właśnie w tym przedziale wiekowym?
Z dostępnych danych statystycznych wynika, że nowotwory złośliwe są pierwszą przyczyną zgonów u kobiet do 60 roku życia, natomiast rak piersi stanowi pierwszą przyczyną zgonów u kobiet w wieku 45 – 55 lat. Wzrost umieralności w ostatnich latach wskazuje niestety na niedostateczne działania zmierzające do wykrycia nowotworów piersi we wczesnym stadium ich rozwoju. W populacjach, u których nie wykonuje się badań profilaktycznych, występuje wysoka umieralność z powodu późnego wykrycia i inwazyjnego zaawansowanego raka piersi.
Innym powodem chęci realizacji takiego programu jest nasze doświadczenie. Profilaktyką raka piersi u kobiet zajmujemy się od wielu lat. Jest to nasz podstawowy cel działania. W czasie realizacji przez nasze Stowarzyszenie w latach 2010-2015 Projektu bezpłatnych badań mammograficznych w ramach Projektu RPO WO na lata 2007-2013, zgłaszało się na badania bardzo dużo Pań właśnie w tym przedziale wiekowym. Nasz pilotażowy program pozwolił na określenie skali potrzeb przeprowadzenia badań profilaktycznych dla młodszych Pań niż przewiduje program ministerialny.
Z bezpłatnych badań mammograficznych w ramach naszego Projektu skorzystało 100 Pań.
Cieszy nas tak duże zainteresowanie takimi programami. Utwierdza to nas w przekonaniu, iż istnieje wielka potrzeba kontynuacji takich działań profilaktycznych wśród wszystkich kobiet, a szczególnie znajdujących się w grupie szczególnego ryzyka raka piersi.
Pragniemy serdecznie podziękować za wsparcie naszych działań wszystkim naszym przyjaciołom i sympatykom oraz wszystkim realizującym z nami projekt „ Wyprzedź Raka. Badaj się” – jest on naszym wspólnym sukcesem.
Dziękujemy szczególnie Panu dr Robertowi Janiszewskiemu za „opiekę medyczną” nad naszym Projektem, Towarzystwu Rozwoju Ziemi Brzeskiej oraz Ośrodkowi Szkolenia Operatorów Maszyn Roboczych „SOMAR” s.c. w Brzegu. To dzięki wspólnemu podejściu do rozwiązywania problemów zdrowotnych, osoby zagrożone mogą podjąć wcześniej leczenie.
Zachęcamy wszystkich do aktywnej promocji profilaktyki, pamiętajmy, że wszyscy mamy wpływ na zdrowie i życie naszych kobiet.

Janina Podobińska
Prezes Zarządu
Brzeskiego Stowarzyszenia
Promocji Zdrowia

Wydrukuj stronę